Ledningsförändring i Handelsbanken

Report this content

Carl Cederschiöld har utsetts till ekonomi- och finansdirektör, CFO, i Handelsbanken från och med 1 april. Carl Cederschiöld har haft olika befattningar i Handelsbanken sedan 1998 och är idag chef för Handelsbanken Kapitalförvaltning.

Dan Lindwall, som är tillförordnad CFO, återgår från och med 1 april till sin ordinarie befattning som chef för Handelsbanken Capital Markets.

 

För ytterligare information kontakta:
Jan Larsson, kommunikationschef, +46 73 257 85 43
Mats Olsson, tf presschef, +46 8–701 35 47, +46 70 688 07 99

 

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 klockan 16.00 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar