Ledningsförändringar i Handelsbanken

Michael Green, har utsetts till chef för Handelsbankens verksamhet i Tyskland från den 1 januari 2018. Han är idag ordförande för dotterbolag och utländska regionbanker. I samband med tillträdet lämnar Michael Green Handelsbankens Senior Management.
Utnämningen är föremål för myndigheternas godkännande.
För ytterligare information kontakta:
Anders Bouvin, koncernchef, +46 8–22 92 20
Stefan Nilsson, tf informationschef, +46 8–701 89 04 +46 70–225 91 04 
Johan Wallqvist, presschef, +46 8–701 80 47, +46 72–206 34 50

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 klockan 08.00 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se 

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar