Ledningsförändringar i Handelsbanken

Ingela Forsberg har utsetts till chef för Handelsbanken Northern UK. Hon blir samtidigt medlem i bankens Senior Management. Ingela Forsberg arbetar i dag som rörelsechef i regionbanken Stockholm.

Ingela Forsberg efterträder John Parker, som går i pension och lämnar banken den 31 mars och då även lämnar bankens Senior Management.

Utnämningen av Ingela Forsberg förutsätter tillsynsmyndighetens godkännande.
För ytterligare information kontakta:

Anders Bouvin, koncernchef, + 46 8 – 22 92 20
Mikael Sörensen, chef Handelsbanken UK, + 46 8 – 22 92 20
Pernille Sahl Taylor, kommunikationschef Handelsbanken UK, +44 20 – 757 88 190, 
+44 77– 671 62 563 
Johan Wallqvist, presschef, + 46 8 – 701 80 47, +46 72 – 206 34 50Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 klockan 08.00 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se 

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar