Ledningsförändringar i Handelsbanken

Joakim Jansson har utsetts till CIO och chef för Group IT. Joakim Jansson arbetar idag som chef för Business Support Capital Markets och är medlem i bankens Senior Management. Han efterträder Agneta Lilja som går i pension och lämnar banken den 31 mars och då även bankens Senior Management.


Anna Possne
har utsetts till chef för Group Products and Services och blir samtidigt medlem i bankens Senior Management. Anna Possne arbetar idag som chef för Products and Business Development inom Business Support Capital Markets.


Dan Lindwall
har utsetts till chef för Handelsbanken Capital Markets. Handelsbanken Capital Markets består av affärsområdena Markets, Asset Management, Pension and Life och International. Dan Lindwall är idag tillförordnad chef för Handelsbanken Markets & Asset Management och medlem i bankens Senior Management.

Samtliga tillträder sina nya befattningar den 1 mars.För ytterligare information kontakta:

Elisabet Jamal Bergström, kommunikations- och hållbarhetschef, +46 8–701 50 32
Johan Wallqvist, presschef, +46 8–701 80 47, +46 72–206 34 50Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 klockan 07.01 CET. 

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar