Ledningsförändringar i Handelsbanken

Pål Bergström har utsetts till chef för Handelsbanken Markets. Han har fram till i dag arbetat som chef för Group Compliance. Rekryteringen av hans efterträdare inleds omgående.

Maria Tornell har utsetts till tillförordnad chef för Group Compliance tills en ordinarie efterträdare har utsetts. Hon har fram till i dag arbetat som ställföreträdande chef för Group Compliance.

De tillträder sina nya befattningar i dag, den 16 maj.För ytterligare information kontakta:

Dan Lindwall, chef Handelsbanken Capital Markets, +46 8–22 92 20
Maria Nordin Wessman, tf kommunikations- och hållbarhetschef, +46 8–701 16 73
Johan Wallqvist, presschef, +46 8–701 80 47, +46 72–206 34 50Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 klockan 08.00 CET. 
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar