Ledningsförändringar i Handelsbanken

Report this content

Göran Stille har utsetts till VD för Handelsbankens bolåneinstitut Stadshypotek AB. Han arbetar i dag som Senior Advisor med särskilt ansvar för utländska regionbankstyrelser och dotterbolagsstyrelser. Göran Stille efterträder Maria Lidström Andersson som har utsetts till rörelsechef i Handelsbankens regionbank i Stockholm.

Båda tillträder sina nya befattningar den 1 september 2019.


För ytterligare information kontakta:

Carina Åkerström, VD och koncernchef, + 46 8–22 92 20
Maria Nordin Wessman, tf kommunikationschef, +46 8–701 16 73
Mats Olsson, presskontakt, + 46 8–701 35 47,+ 46 70–688 07 99

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019 klockan 08:00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Prenumerera

Dokument & länkar