Ledningsförändringar i Handelsbanken

Report this content

Mattias Forsberg har utsetts till CIO (IT och infrastruktur). Han arbetar i dag som CIO på SAS. Han tillträder sin nya befattning senast i februari 2020. Mattias Forsberg kommer i sin nya befattning att ingå i Handelsbankens koncernledning.
  

För ytterligare information kontakta:
Carina Åkerström, VD och koncernchef, + 46 8–22 92 20

Maria Nordin Wessman, tf kommunikationschef, +46 8–701 16 73
Mats Olsson, presskontakt, + 46 8–701 35 47,+ 46 70
688 07 99
  

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019 klockan 08.00 CET.
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar