Ledningsförändringar i Handelsbanken

Louise Sander har utsetts till chef för affärsområdet Pension & Trygghet inom Handelsbanken Capital Markets. Affärsområdet omfattar Handelsbanken Liv där Louise Sander kvarstår som vd. Hon kommer också att ingå i Handelsbankens koncernledning.

Per Elcar har utsetts till chef för affärsområdet Markets & Asset Management inom Handelsbanken Capital Markets. Han utnämns samtidigt till vice vd i Handelsbanken och kommer att ingå i bankens koncernledning. Per Elcar arbetar i dag som chef för Securities and FICC inom Handelsbanken Capital Markets.

Jan Amethier har utsetts till chef för affärsområdet Merchant Banking International inom Handelsbanken Capital Markets. Han utnämns samtidigt till vice vd i Handelsbanken och kommer att ingå i bankens koncernledning. Jan Amethier arbetar i dag som chef för Corporate Finance and Large Corporates inom Handelsbanken Capital Markets.

Magnus Uggla, vice vd i Handelsbanken och chef för Handelsbanken International har uppnått avtalad pensionsålder och lämnar bankens koncernledning. Handelsbanken International blir en del av Handelsbanken Capital Markets.

Samtliga förändringar träder i kraft den 1 oktober.

För ytterligare information kontakta:

Pär Boman, koncernchef i Handelsbanken,
08 – 22 92 20
Michael Green, chef för Handelsbanken Capital Markets,
08 – 701 43 56
Johan Lagerström, informationschef i Handelsbanken,
08 – 701 13 95, 070 – 265 80 14

Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2014 klockan 08.00. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar