Meddelande från Handelsbankens styrelse: Carina Åkerström utsedd till ny vd och koncernchef

Handelsbankens styrelse har utsett Carina Åkerström till verkställande direktör och koncernchef för Svenska Handelsbanken AB (publ). Carina Åkerström tillträder sin nya befattning vid Handelsbankens bolagsstämma den 27 mars och efterträder då nuvarande vd Anders Bouvin som går i pension.

- Vi har haft en bra rekryteringsprocess som har givit ett bra resultat. Kvalificerade interna och externa kandidater har utvärderats. Samtliga styrelsens ledamöter har varit djupt engagerade och vi har också tagit råd av extern expertis. Valet av Carina Åkerström vilar på en mycket gedigen och stabil grund, givet hennes meritlista och starka resultat över lång tid, säger Pär Boman, styrelsens ordförande.

Carina Åkerström började som medarbetare på kontoret i Kalmar 1986 och har sedan dess haft en rad olika befattningar i banken. 2008 utsågs hon till vice VD och har sedan 2016 också haft rollen som bankens ställföreträdande koncernchef med ansvar för bland annat svenska storföretagskunder och bankens samlade affärsverksamhet i Stockholmsregionen.

- Jag är mycket glad och stolt för det förtroende styrelsen nu ger mig. Det är en väldigt fin bank som jag lärt känna väl under mina drygt 30 år. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta att utveckla banken tillsammans med alla fantastiska medarbetare. Vi har en mycket stark kraft i vårt decentraliserade arbetssätt, inte minst i form av en oslagbar fingertoppskänsla och djup lokalkännedom på våra kontor, säger Carina Åkerström.

Carina Åkerström tillträder i samband med bolagsstämman den 27 mars, och bjuder i samband med sitt tillträde in till en press- och analytikerträff, se bilaga.

För ytterligare information kontakta:
Pär Boman, styrelsens ordförande + 46 8–22 92 20
Mats Olsson, Handelsbankens pressavdelning     + 46 8–701 35 47,
+ 46 70–688 07 99

Bilagor:
1. Inbjudan till press- och analytikerträff den 28 mars.
2. Kort presentation och CV.
3. Bildmaterial 

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019 klockan 06.30 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Taggar:

Om oss

Handelsbanken