Ny konjunkturprognos: Åter till 70-talet?

USA: Nedgången i USA kommer att bli grund och långvarig
Nedgången i USA kommer att bli grund och långvarig, enligt vår prognos. Fed är oroad över inflationen och risken för nya tillgångsbubblor och kommer troligen inte att sänka räntan under 2 procent trots en ökande arbetslöshet. Vi tror därför att Fed håller räntan oförändrad till i början av 2010 då de börjar höja aggressivt..
 
Eurozonen: Tyskland håller euroområdet uppe
Ekonomin i euroområdet utvecklade sig starkt under det första kvartalet 2008, vilket utgör en solid grund för resten av året. Emellertid är Q1 historia och indikatorer visar nu på en snabb nedgång framöver samtidigt som inflationen väntas stiga ytterligare. ECB kommer troligen att höja räntan igen i juli och sedan ligga oförändrad till dess ekonomin har bromsat in så mycket att ECB börjar sänka räntan under 2009.
 
Tillväxtmarknaderna: De flesta tillväxtmarknader växer på i god takt. Det gäller inte minst Kina där vi endast tror på en relativt måttlig inbromsning framöver. I Ryssland innebär samtidigt de höga oljepriserna att vi justerat upp tillväxtprognoserna. Vissa länder står dock inför betydande utmaningar i kreditkrisens spår. I vårt närområde gäller det framför allt Baltikum där det känns rätt att tala om en hårdlandning.
 
Sverige: Stagflation oturlig för inhemsk efterfrågan
Då nedgången inom svensk ekonomi under förra året var orsakad av nettoexporten, verkar inhemsk efterfrågan ha tagit över rollen som huvudsaklig bromskloss på senare tid. Medan expansiv finanspolitik i viss utsträckning motverkar nedgången gällande inhemsk efterfrågan, har utsikterna blivit mer dystra då stagflationstendenser fortsatt att intensifierats.
 
Sverige: Riksbanken - knapp övervikt för höjning i juli
Riksbanken befinner sig i en svår situation; mat och energi har drivit spot-inflationen väl över inflationsmålet samtidigt som ekonomin bromsar in snabbare och kraftigare än förväntat. Som vi ser det, möjligheten för en höjning av räntan är liten, men sannolikheten för en höjning i juli är för närvarande högre än 50 procent. Under våren 2009 tror vi att räntesänkningar kommer i bakvattnet av fallande inflation och högre arbetslöshet.
 
Valutor: Ostadig väg för återhämtning av dollarn
Den länge väntade dollar återhämtningen kommer att dröja några kvartal till, även om relativa tillväxtutsikter borde gynna USD något. Närmast framöver kommer penningpolitiken att peka i riktning mot ytterligare försvagning av dollarn. Medan Fed uttrycker oro för inflationen kommer ECB att agera mer kraftfullt. Vi tror att både ECB och Riksbanken kommer att agera likartat framöver, vilket pekar på att EUR/SEK kommer att fortsätta handlas sidledes.
 
Jan Häggström, Chefsekonom
För mer information: telefon 08-701 1097, mobil 070-761 4366
 
Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar