Ny konjunkturprognos: Medvind nu, men höststormar nalkas

Den globala tillväxten har varit bättre än väntat i år och de större ekonomierna växer nu så snabbt att mängden lediga resurser stadigt minskar. Vi räknar med fortsatt goda tider de närmaste kvartalen, men framåt 2019 börjar den globala tillväxten bromsa in när USA går in i lågkonjunktur. Centralbankerna lägger nu om penningpolitiken i mer åtstramande riktning, men när tillväxten i USA viker ner väntas den amerikanska centralbanken återigen inleda lättnader i sin penningpolitik.

  • Slut på återhämtning, mot högkonjunktur
  • Mödosam omläggning av penningpolitiken
  • Global avmattning under 2019

Nästan tio år efter finanskrisen går världsekonomin nu från en lång återhämtningsfas till högkonjunktur. Vi fördjupar oss i vart vi är i konjunkturcykeln samt vad som karaktäriserar nästa fas. I spåren av finanskrisen har världens centralbanker köpt stora mängder obligationer och därmed byggt upp enorma balansräkningar. Nu inleds det mödosamma arbetet med att normalisera penningpolitiken och Federal Reserve blir först ut med att faktiskt minska sin balansräkning. Vi tittar närmare på vad som kan tänkas ske när så kallad QE (quantitative easing) nu över går till QT (quantitative tightening).

I USA ser vi fortsatt robust tillväxt under det närmaste året. God global utveckling och gynnsamma finansiella villkor är viktiga drivkrafter. Under 2019 förväntar vi oss att stramare kreditvillkor i USA leder till en betydande nedgång i tillväxten – dels via den direkta effekten på högt skuldsatta sektorer som energi och fastigheter men troligen också genom negativa effekter på kreditspreadar och kapitalmarknader. Vår prognos är recession 2019. Federal Reserve höjer styrräntan ytterligare tre gånger närmaste året men kommer behöva sänka under 2019.

Trots politisk osäkerhet har tillväxten i euroområdet överträffat förväntningarna. Vi tror att tillväxten är på väg att toppa även om löner och inflation fortsätter att stiga gradvis. Fönstret för mer ECB-åtstramningar kommer snart att öppnas, men bara för en kort tid. Vi bedömer att ECB kommer att minska obligationsköpen efter årsskiftet och fasa ut dessa helt under första halvåret 2018.

BNP-tillväxten i Storbritannien har fallit tillbaka märkbart. Den oväntat hökaktiga tonen från Bank of England gör att vi ändå tror på en räntehöjning före året slut. Därefter bedömer vi att en så kallad hård Brexit kommer att förhindra ytterligare räntehöjningar före slutet av 2019.

Svensk ekonomi har nått verklig högkonjunktur. Flera faktorer talar för att de goda tiderna varar ytterligare något år; stigande omvärldsefterfrågan bidrar till att exporten utvecklas starkt samtidigt som hushållens konsumtion stiger. Strukturella utmaningar på arbets- och bostadsmarknaden skapar dock utmaningar framöver. Inflationsuppgången blir alltmer bred och Riksbanken närmar sig en räntehöjning. Vi prognosticerar en första höjning i juli 2018.

För ytterligare information kontakta:
Ann Öberg, Chefsekonom, +46 8–701 2837, +46 76–135 5815
Christina Nyman, Prognosansvarig, +46 8–701 5158, +46 70–778 7765

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se
För en svensk sammanfattning se Makroprognos

För hela rapporten på engelska se
Global Macro Forecast

BNP
Prognoser
2016 2017p (Tidigare prognos 2017) 2018p (Tidigare prognos 2018) 2019p (Tidigare prognos 2019)
Sverige 3.1 2.9 3.2 2.4 2.2 1.8 1.7
Norge 1.0 1.5 1.0 1.1 1.0 1.3 1.2
Norge fastlandet 1.0 2.0 1.8 2.1 1.9 1.9 2.0
Finland 1.9 3.3 2.7 2.0 1.5 1.1 0.9
Danmark 1.7 2.2 1.6 1.6 1.1 0.8 0.5
Euroområdet 1.7 2.0 1.9 1.5 1.2 1.2 1.0
USA 1.5 2.1 2.2 2.0 1.8 0.5 0.0
Storbritannien 1.8 1.6 1.6 1.3 1.3 1.3 1.5
Nederländerna 2.1 3.1 2.3 2.2 1.9 0.9 1.0
Kina 6.7 6.7 6.4 6.3 6.1 5.8 5.8

Källa: Handelsbanken Capital Markets

Styrränta 9 okt Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 dec 2018 dec 2019
Sverige -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.25 0.00 0.50
USA 1.125 1.375 1.625 1.625 1.875 1.875 1.125
Euroområdet -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10
Norge 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Danmark -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.50 -0.35 -0.25
Storbritannien 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Källa: Handelsbanken Capital Markets

Valutaprognoser 9 okt Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 dec 2018 dec 2019
EUR/SEK 9.54 9.30 9.20 9.20 9.16 9.10 9.10
USD/SEK 8.13 8.09 8.14 8.14 8.04 7.58 7.28
GBP/SEK 10.61 10.33 10.00 9.79 9.64 9.58 9.58
NOK/SEK 1.01 1.00 1.00 1.01 1.02 1.01 1.02
DKK/SEK 1.28 1.25 1.23 1.23 1.23 1.22 1.22
CHF/SEK 8.31 8.16 8.07 8.07 7.97 7.84 7.84
JPY/SEK 7.21 7.56 7.90 8.14 8.20 7.82 7.91
CNY/SEK 1.22 1.20 1.20 1.18 1.18 1.15 1.14
EUR/USD 1.17 1.15 1.13 1.13 1.14 1.20 1.25
EUR/GBP 0.899 0.900 0.920 0.940 0.950 0.950 0.950
USD/CNY 6.65 6.75 6.80 6.90 6.80 6.60 6.40

Källa: Handelsbanken Capital Markets

Taggar:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar