Ny konjunkturprognos: Världen spretar och Sverige likaså

Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt. Tillväxten är hög och sysselsättningen stiger. Men det saknas inte utmaningar. För svensk del bjuder hösten på riksdagsval med oklar utgång och Riksbanken tvekar om det är i år de ska höja räntan för första gången sedan 2011.

Det svenska valet leder sannolikt till ett komplicerat parlamentariskt läge, men vi tror att det till slut blir en minoritetsregering med antingen S eller M. Även om volatiliteten kan öka på finansmarknaderna på grund av valutgången, tror vi inte på några bestående effekter. Läs mer i vår fördjupning om valet " Svenska valet – hur påverkas svensk ekonomi?".

Riksbankens direktion är splittrad och höstens inflationsutfall blir avgörande för när reporäntan höjs. Vi tror att Riksbanken höjer räntan i december, men att den passerar nollnivån först under senare delen av 2019.

I världsekonomin dyker nya geopolitiska orosmoln upp, men så här långt fortsätter den internationella konjunkturen att gå relativt starkt.
Jämfört med 2017 spretar det nu mer mellan länder och regioner.
Vår bedömning från i våras av att världskonjunkturen toppar i år står sig, och vi väntar oss en avmattning 2019 och 2020. För svensk del betyder lägre bostadsinvesteringar och svagare omvärld att tillväxten bromsar in.

I omvärlden dominerar geopolitiska risker som handelskrig, brexit, instabilitet i Turkiet. Vi räknar med att Sverige och Norden klarar sig bra från den nuvarande handelskonflikten men skulle den sprida sig till att gälla biltullar eller eskalera till ett globalt handelskrig, riskerar små länder som de nordiska att drabbas värre. Läs mer i vår fördjupning " Handelskonflikt – Hur påverkas Norden av handelskonflikt?".
  

För ytterligare information kontakta:
Ann Öberg, Chefsekonom, +46 8–701 2837, +46 76–135 5815
Christina Nyman, Prognoschef, +46 8–701 5158, +46 70–778 7765

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se
För hela rapporten på svenska se Makroprognos
För hela rapporten på engelska se Global Macro Forecast

Taggar:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar