Ny prognos: Global oro slår mot svensk tillväxt

Report this content

Tillväxten i svensk ekonomi är nu så långsam att man kan tala om en regelrätt konjunkturförsvagning, skriver Handelsbanken i en ny konjunkturprognos. – Vi ser en allt svalare utveckling och räknar med att Riksbanken behåller den negativa räntan flera år framöver, säger bankens chefsekonom Christina Nyman.

Under sommaren har handelskriget mellan USA och Kina eskalerat, samtidigt som risken för en hård brexit ökat. Inget tyder på en snabb lösning och den stora globala osäkerheten består, enligt Handelsbankens prognos.

– Centralbankerna med amerikanska Federal Reserve i spetsen kommer förstås göra vad de kan och sänka räntorna ytterligare, men den globala konjunkturen ser ut att fortsätta svalna det närmaste året, säger Christina Nyman.

Sverige har hittills stått emot väl, men nu bromsar tillväxten in och mycket tyder på en svalare utveckling framöver. Inte minst gäller det arbetsmarknaden, där sysselsättningen har slutat öka och arbetslösheten nu vänder upp.

Enligt prognosen innebär den globala osäkerheten att kronan fortsätter att vara svag och att den kommer att svänga betydligt. Den svenska arbetsmarknadens parter går snart in i nya avtalsförhandlingar för 2020 och framåt. Mot bakgrund av att Handelsbanken ser stigande arbetslöshet och svalnande konjunktur framöver bedöms löneökningarna bli låga. Det bidrar till dämpad inflation framöver. Men avvikelsen från Riksbanken inflationsmål på två procent blir inte så stor att trovärdigheten för målet hotas.

– Vi tror inte heller att Riksbanken tvingas sänka räntan enbart för att klara målet. Istället tror vi att Riksbanken successivt skjuter upp signalerade räntehöjningar och lämnar räntan oförändrad de kommande åren, säger Christina Nyman.

Globalt är risken relativt stor för en sämre konjunkturutveckling om Storbritannien lämnar EU utan avtal i oktober samtidigt som handelskonflikten mellan USA och Kina trappas upp. En liten exportberoende ekonomi som Sverige drabbas då extra hårt och gör det mer troligt att Riksbanken svarar med räntesänkningar och eventuellt även ökade tillgångsköp.

– Riksbanken har inte så stort utrymme att mildra de negativa effekterna. Därför skulle regeringen med stor sannolikhet behöva agera i ett sådant scenario. Eventuellt genom att ge kommunerna ett tillskott i budgeten, säger Christina Nyman.

För ytterligare information kontakta:
Christina Nyman, chefsekonom, +46 8–701 51 58, +46 70–778 77 65
Mats Olsson, presskontakt, +46 8–701 35 47, +46 70–688 07 99
   

Läs mer om brexit, handelskriget och kommunernas finanser i rapportens fördjupningar.
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se
För hela rapporten på svenska se Konjunkturprognos och på engelska Global Macro Forecast
  

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar