Ny prognos: Mogen konjunktur förändrar riskbilden

I Handelsbankens första konjunkturprognos för året konstaterar vi att 2018 kan inflationen överraska på uppsidan och räntor stiga mer än väntat. Det kan sätta press på aktiepriser och i förlängningen göra balansgången för centralbanker svår. Vi tittar också närmare på bostadsmarknaden i Sverige och Norge och jämför med andra länder. Vår syn är att boprisfallen i Sverige och Norge inte kommer få större spridningseffekter och vi har reviderat upp svensk BNP i år till följd av stark export.

  • Stark inledning på 2018 – svagare avslutning
  • Medvindar mojnar för tillgångsmarknader
  • Uppåtrisk för inflation och räntor

Tillväxten i världen tog fart 2017, trots dämpad inflationen. Kombinationen har gynnat risktillgångar och i synnerhet aktiemarknaden. Vi tror att den globala konjunkturen förstärks ytterligare under 2018, även om tillväxten mattas mot slutet av året. Centralbankerna fortsätter omläggningen av penningpolitiken. Vår syn är att detta bidrar till stigande långräntor och pressade tillgångspriser. Vi står fast vid vår syn att den globala tillväxten bromsar in 2019 på grund av kapacitetsbegränsningar och att USA går in i lågkonjunktur.

Med en stark inledning på det nya året kommer allt fler ekonomier att befinna sig i högkonjunktur 2018 och ekonomiska samband sätts nu på prov. Vår syn är att sambandet mellan arbetsmarknad och inflation fortfarande gäller. Vi väntar oss därför att inflationen stiger gradvis men vill också varna för att det underliggande pristrycket kan överraska uppåt. Vi utvecklar argumenten i en artikel i konjunkturprognosen. Centralbanker skulle välkomna en inflationsuppgång, men hög och långvarig inflation kan tvinga fram en snabb omsvängning av penningpolitiken.

Svensk ekonomi gynnas av en stark omvärldsutveckling. Hushåll och företag är fortsatt optimistiska och vi väntar oss en stabilisering på bostadsmarknaden. Även om vi räknar med en inbromsning i bostadsbyggandet 2018 kommer det med marginal uppvägas av en starkare export och en ökning i andra investeringar. Sammantaget ser vi framför oss att högkonjunkturen fortsätter, vilket banar väg för inflation runt målet 2 procent och försiktiga räntehöjningar från Riksbanken.

För ytterligare information kontakta:
Ann Öberg, Chefsekonom, +46 8–701 2837, +46 76–135 5815
Christina Nyman, Prognosansvarig, +46 8–701 5158, +46 70–778 7765


För mer information om Handelsbanken hänvisas till:
www.handelsbanken.se

För en svensk sammanfattning se
Makroprognos
För hela rapporten på engelska se
Global Macro Forecast


BNP Prognoser 2016 2017p (Tidigare prognos 2017) 2018p (Tidigare prognos 2018) 2019p (Tidigare prognos 2019)
Sverige* 3,0 2,7 2,9 2,,7 2,4 1,7 1,8
Norge 1,1 1,9 1,5 0,9 1,1 1,3 1,3
Norge fastlandet 1,0 1,9 2,0 2,3 2,1 2,0 1,9
Finland* 1,9 3,3 3,3 2,3 2,0 1,4 1,1
Danmark 2,0 1,9 2,2 1,7 1,6 1,1 0,8
Euroområdet 1,8 2,3 2,0 2,0 1,5 1,4 1,2
USA* 1,5 2,3 2,1 2,5 2,0 0,6 0,5
Storbritannien 1,9 1,5 1,6 1,3 1,3 1,3 1,5
Nederländerna 2,1 3,3 3,1 2,8 2,2 1,5 0,9
Kina 6,7 6,7 6,7 6,3 6,3 5,8 5,8

*Kalenderjusterad
Källa: Handelsbanken Capital Markets

Styrränta 16 jan Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 dec 2018 dec 2019
Sverige -0,5 -0,50 -0,50 -0,25 -0,25 0,25
USA (mittpunkt intervall) 1,375 1,625 1,875 2,125 2,125 1,375
Euroområdet -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 0,00
Norge 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Danmark -0,65 -0,65 -0,65 -0,65 -0,55 0,00
Storbritannien 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Källa: Handelsbanken Capital Markets

Valutaprognoser 16 jan Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 dec 2018 dec 2019
EUR/SEK 9,83 9,70 9,60 9,30 9,20 9,30
USD/SEK 8,03 8,43 8,35 8,09 7,67 7,44
GBP/SEK 11,07 10,54 10,21 9,79 9,68 9,79
NOK/SEK 1,02 1,02 1,02 1,00 1,00 1,02
DKK/SEK 1,32 1,30 1,29 1,25 1,23 1,25
CHF/SEK 8,35 8,29 8,21 7,88 7,67 7,88
JPY/SEK 7,26 7,67 7,95 8,01 7,90 7,67
CNY/SEK 1,25 1,28 1,26 1,23 1,18 1,18
EUR/USD 1,22 1,15 1,15 1,15 1,20 1,25
EUR/GBP 0,89 0,92 0,94 0,95 0,95 0,95
USD/CNY 6,44 6,60 6,65 6,60 6,50 6,30

Källa: Handelsbanken Capital Markets

Taggar:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar