Ny prognos: Världsekonomin klent rustad

Världsekonomin har tappat fart och oron har ökat för en kraftig inbromsning, inte minst bland hushållen.
-Vi räknar med att den svenska tillväxten mattas av tydligt i år och att magrare år väntar, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

Trots vikande global konjunktur skapas fortfarande många jobb i den svenska ekonomin. Men den allt svagare utvecklingen i omvärlden kommer påverka även Sverige och Handelsbankens bedömning är att arbetslösheten stiger de kommande åren.

-Det är inte en djup kris vi ser framför oss, utan snarare flera år med svag tillväxt, säger Christina Nyman.

Efter tillväxtspurten i den svenska ekonomin mot fjolårets slut mattas BNP av när nedgången i den globala tillväxten påverkar svenska företag samtidigt som bostadsbyggandet minskar.

-Hushållen har trots goda inkomster blivit alltmer oroliga för den ekonomiska utvecklingen. Det är en tendens man ser i många länder, säger Christina Nyman.

Handelsbankens bedömning är att Riksbanken höjer räntan en gång till i september, men höjningen hänger på en skör tråd. Efter det ser vi inte att det blir några fler höjningar och reporäntan ligger still på noll procent både 2020 och 2021.

Den globala ekonomin bromsar in i ett typiskt sencykliskt mönster med mindre expansiv politik och kapacitetsbegränsningar som dämpar utvecklingen, enligt prognosen. Den seglivade politiska osäkerheten och handelskonflikter spås fortsätta att tynga företagens investeringar och hushållens konsumtion, och är de främsta orosmolnen för prognosen.

Centralbankerna har bytt kurs för att mildra avmattningen. Handelsbankens ekonomer bedömer att den europeiska centralbanken låter bli att höja räntan i den här konjunkturcykeln och att den amerikanska centralbanken, som har en högre ränta i utgångsläget, sänker räntan nästa år.

- Men möjligheterna att kick-starta tillväxten med räntesänkningar är betydligt mindre idag, och den offentliga skuldsättningen är hög på många håll. Världsekonomin är därmed dåligt rustad för lågkonjunktur, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

För ytterligare information kontakta:
Christina Nyman, chefsekonom, +46 8–701 51 58, +46 70–778 77 65
Johan Wallqvist, presschef, +46 8–701 80 47, +46 72–206 34 50
  

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se
F
ör hela rapporten på svenska se Konjunkturprognos
F
ör hela rapporten på engelska se
Global Macro Forecast
   

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar