Nytt antal aktier i Handelsbanken

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 5 705 344 aktier och antalet röster har ökat med 5 705 344.
Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 1 949 880 504 varav 1 914 629 175 A-aktier och 35 251 329 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 1 918 154 307,9 röster.
Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 3 022 314 781,20 kronor. För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, Head of Investor Relations: +46 8–701 51 70,+46 70–345 51 70Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj klockan 8.00 CET. 
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se  

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar