Nytt antal aktier i Handelsbanken

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 1 235 404 aktier och antalet röster har ökat med 1 235 404.
Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 1 951 115 908 varav 1 915 864 579 A-aktier och 35 251 329 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 1 919 389 711,9 röster.
Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 3 024 229 657,40 kronor.


För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, Head of Investor Relations: +46 8–701 51 70,+46 70–345 51 70


Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni klockan 8.00 CET. 
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se  

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar