Nytt antal aktier i Handelsbanken

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 3 901 900 aktier och antalet röster har ökat med 3 901 900.
Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 1 955 017 808 varav 1 919 766 479 A-aktier och 35 251 329 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 1 923 291 611,9 röster.
Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 3 027 277 602,40 kronor.För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, Head of Investor Relations: +46 8–701 51 70,+46 70–345 51 70


Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli klockan 8.00 CET. 
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se 

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar