Nytt antal aktier i Handelsbanken

Report this content

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 267 639 aktier och antalet röster har ökat med 267 639.
Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 1 955 285 447 varav 1 920 034 118 A-aktier och 35 251 329 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 1 923 559 250,9 röster. 
Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 3 030 692 442,85 kronor.För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, Head of Investor Relations: +46 8–701 51 70,+46 70–345 51 70Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti klockan 8.00 CET. 
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se  

Prenumerera

Dokument & länkar