Nytt antal aktier i Handelsbanken

Report this content

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 3 315 419 aktier och antalet röster har ökat med 3 315 419.

Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 1 977 246 946 varav 1 941 995 617 A-aktier och 35 251 329 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till  1 945 520 749,9 röster.
Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till  3 064 732 766,30 kronor.

   
För ytterligare information kontakta:

Lars Höglund, Head of Investor Relations: +46 8–701 51 70,+46 70–345 51 70

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober klockan 8.00 CET.
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: 
www.handelsbanken.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar