Nytt antal aktier i Handelsbanken

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 3 612 A-aktier och antalet röster har ökat med 3 612. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 635 679 331 varav 623 928 888 A-aktier och 11 750 443 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 625 103 932 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 2 955 908 889,15 kronor.

Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 mars 2015 klockan 08.00.

För ytterligare information kontakta:
Klas Tollstadius, chef Corporate Governance, 08 701 2901, mobil: 070 576 7674

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar