Scania emitterar privatobligationer via Handelsbanken

Report this content

Handelsbanken kommer med start den 19 augusti att erbjuda allmänheten att teckna två privatobligationer utgivna av den svenska fordonstillverkaren Scania. Lån 154 är en femårig nollkupongare vilket innebär att obligationen löper utan räntebetalningar under löptiden. Lån 155 är en treårig kupongobligation med en årlig kupong om 5,25%. Privatobligationerna säljs i poster om nominellt 10 000 kronor. Den indikativa avkastningen per den 8 augusti 2002 var 5,50% för nollkupongaren och 5,00% för kupongobligationen. Handelsbanken kommer att ansöka om inregistrering av lånen på SOX vid Stockholmsbörsen AB och kommer vidare att, under normala marknadsförhållanden, upprätthålla en andrahandsmarknad genom att på begäran ställa köpkurser, och när så är möjligt även säljkurser.
 
Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Scania är även ett av de lönsammaste företagen i sin bransch och har varit lönsamt i mer än 70 år.
 
Scanias privatobligationer kan tecknas på samtliga Handelsbankskontor t o m fredagen den 6 september 2002.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Handelsbanken Trading, Structured Finance
Tony Lindlöf, tfn: 08-701 2510 eller Ulrika Bohlin, tfn: 08-701 2716
 
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk.