Sex nordiska banker startar gemensamt bolag för kundkännedom

Danske Bank A/S, DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har bildat ett gemensamt bolag som ska utveckla en plattform för hantering av ”känn din kund”-uppgifter (KYC). EU-kommissionen har givit sitt godkännande i enlighet med EU:s konkurrensregler.

Det gemensamma bolaget förbereder nu sin första kommersiella lansering under 2020. Bolaget är fristående och ska inledningsvis erbjuda KYC-tjänster till stora och medelstora företag i Norden.

”Bankernas samarbete har varit både effektivt och framgångsrikt. Tillsammans har vi under begränsad tid arbetat med en nordisk standard för KYC-data som uppfyller lagar och bestämmelser samt utforskat olika alternativ för en framtida digital lösning. Eftersom vi fått grönt ljus av EU-kommissionen är vi nu redo att gå vidare med våra planer”, säger Fredrik Millde, tillförordnad vd för Nordic KYC utility.

Bankernas främsta prioritering för samarbetet har varit att ta fram en nordisk plattform med standardiserade processer för hantering av KYC-data. Syftet är att förbättra kundupplevelsen genom att förenkla KYC-processerna för företagskunder och samtidigt stärka det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet i Norden.

De sex bankerna investerar lika stora andelar i bolaget.


För ytterligare information:
Johan Wallqvist, Head of Handelsbanken Group Media Relations, +46 8–701 80 47, +46 8–72 206 34 50

För frågor om Nordic KYC utility:
Fredrik Millde, tillförordnad vd Nordic KYC utility, tel 073–351 59 47 

For more information about Handelsbanken, please go to: www.handelsbanken.com

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar