SPP etablerar Sverigeenhet inom kommun- och landstingsmarknaden i Sundsvall

Report this content

Handelsbanksägda SPP tar över SPVs kommunala pensionsadministration. Därmed blir SPP ett fullsortimentsbolag inom kommun- och landstingsmarknaden.
 
Förhandlingar mellan SPV och SPP resulterade i, som vi berättat om tidigare, att SPP tar över kommunverksamheten från SPV. Avtalet undertecknades av båda parter den 20 december 2002.
SPP blir därmed ett fullsortimentsbolag inom kommun- och landstingsmarknad för administration av pension och försäkring samt att SPP blir valcentral inom avtalsområdet PFA.
 
Den 1 januari 2003 övertog SPP den personal som arbetade med den kommunala pensionsadministrationen inom SPV. Överflyttning av övrigt administrativt stöd för verksamheten kommer succesivt att ske till SPP.
 
SPPs kommunala pensionsadministration kommer även i fortsättningen att bedrivas i Sundsvall av flera skäl. Verksamheten är redan etablerad i Sundsvall och de lokala förutsättningarna är ytterst gynnsamma för att även i fortsättningen kunna bedrivas kostnadseffektiv. Dessutom erbjuder Sundsvall, genom en bred närvaro av försäkringsbolag och hög försäkringskompetens, en svårslagen rekryterings- och kompetensbas för den fortsatta verksamheten för SPP.
  
SPP Livförsäkring AB ägs sedan mars 2001 av Handelsbanken. SPP är tillsammans med systerbolaget Handelsbanken Liv den näst största försäkringsaktören i Norden. SPP har ett fokus på tjänste- och avtalspension, Handelsbanken Liv är en ledande aktör på privat sparande och förmögenhetslösningar. Handelsbanken Liv är också det första svenska livbolaget som bedrivs i vinstutdelande form.
 
SPP har för avsikt att ombildas till ett vinstutdelande bolag senast 1 januari 2005. Ombildningsprocessen är redan i full gång och om ett par år, tar SPP och Handelsbanken Liv steget fullt ut och bildar Handelsbankskoncernens nya, gemensamma  - och vinstutdelande försäkringsbolag.
 
- Det nya bolaget kommer att innebära möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster, och att hitta fler bra lösningar för våra kunder. Vi ser därför förvärvet av SPVs kommun-verksamhet som en en naturlig del i vår verksamhet. I och med att vi nu får ansvar och kontroll över alla delar av verksamheten - och genom en öppen dialog med våra kunder - är vår målsättning och ambition att ytterligare utveckla de tjänster vi erbjuder, säger SPPs vd Stefan Nilsson.
 
Kontaktpersoner:
Stefan Nilsson, vd, SPP, telefon 08 - 556 850 19
Stellan Kolbäck, områdesansvarig för Kommun & Stat, SPP, telefon 08 - 556 860 89

Prenumerera