Stadshypoteks delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Sammanfattning

  • Rörelseresultatet ökade till 2 275 mkr
  • Fortsatt minskande omkostnader
  • Återvinningarna fortsätter att överstiga nya kreditförluster
  • Fortsatt god tillväxt av volymerna på privatsidan
  • Räntebindning via Internet lanserades i juni
  • Preferensaktier i Handelsbanken Hypotek har inlösts den 1 juli 2002

    Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.
  • Prenumerera