Stadshypoteks delårsrapport januari - juni 2002

Sammanfattning

 • Rörelseresultatet ökade till 2 275 mkr
 • Fortsatt minskande omkostnader
 • Återvinningarna fortsätter att överstiga nya kreditförluster
 • Fortsatt god tillväxt av volymerna på privatsidan
 • Räntebindning via Internet lanserades i juni
 • Preferensaktier i Handelsbanken Hypotek har inlösts den 1 juli 2002

  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.
 • Om oss

  Handelsbanken

  Prenumerera