Stärkt hållbarhetsbetyg för Handelsbankens fondförsäkringar

Report this content

Handelsbanken Liv stärker betyget från gult till grönt och intar förstaplatsen bland de stora bankerna i Söderberg & Partners undersökning Hållbara Fondförsäkringar 2021. 

– Vårt hållbarhetsarbete har accelererat de senaste åren, både i erbjudandet till kund och i våra processer. Det gröna betyget visar att våra fondförsäkringar står sig väl i konkurrensen. Vi fortsätter nu att förenkla för våra kunder att pensionsspara hållbart - vi är på god väg men inte klara än, säger Louise Sander, vd Handelsbanken Liv.

Handelsbanken Liv har under senare år tagit stora kliv framåt i arbetet med att integrera hållbarhet i fondurvalsprocessen där fondutbudet inom fondförsäkring granskas. Det innebär att hållbarhetskriterier som väljer bort såväl som premierar fonder och fondbolag utifrån ESG-faktorer, nu finns med i utvärderingen.

– Vi ser att hållbarhet är en allt viktigare fråga både för privat- och företagskunder. Därför har vi arbetat i hög takt med att höja hållbarhetsnivån inom fondförsäkring. På så sätt blir det enklare för kunderna att spara hållbart vare sig man gör ett fondval som ska stå sig över tid eller om man vill vara aktiv i sina omplaceringar säger Linda Haraké, Hållbarhets- och kommunikationschef på Handelsbanken Liv.

Förutom Handelsbanken får också SPP och Skandia grönt ljus och placerar sig därmed i topp.”Fondförsäkringarna med grönt betyg bedöms ha en genomarbetad process för att ta hänsyn till hållbarhet i fondurvalet, genom att ställa tydliga och höga krav på såväl nya som befintliga fonder i utbudet”, skriver Söderberg & Partners i rapporten.

Om undersökningen
Sedan 2014 har Söderberg & Partner granskat och betygsatt finansiella produkters hållbarhet. I analysen har man gjort en bedömning på fondutbudet, hållbarhet i fondurvalet, påverkansarbete samt kommunikation och transparens. Analysen omfattar 14 svenska fondförsäkringsbolag.

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar - Söderberg & Partners
 
Hållbar pension
 

Prenumerera

Media

Media