Svenska Handelsbanken: Ny konjunkturprognos: Mellan börsnedgång och krigsoro

Report this content

Förutsättningarna för en försiktig återhämtning finns på plats på de flesta håll. Samtidigt utgör hotet om ett krig i Irak en återhållande faktor för såväl konsumenter, företag som finansiella aktörer. Det för Sverige viktiga beslutet om ett EMU-medlemskap kommer att vara  dominerande för såväl svenska räntor som kronan fram till omröstningen i höst.
 
Investeringsledd uppgång
Förutsatt ett snabbt krigsförlopp i Irak väntas USA få fart på investeringarna inom det närmaste året samtidigt som de finanspolitiska lättnaderna och de låga räntorna ger ekonomin en extra skjuts i form av ökad konsumtion. Fed kommer därför att få anledning att börja strama åt penningpolitiken redan i höst.   
 
EMU får draghjälp
Uppgången i USA blir avgörande för återhämtningen i EMU-området där man brottas med en betydligt svagare inhemsk efterfrågan och där både penning- och finanspolitiken har ett förhållandevis litet spelrum. Vi väntar oss en svag men stabil återhämtning hjälpt av åtminstone en ytterligare räntesänkning under våren.        
 
Ekonomi i balans
Även i Sverige ser tillväxtutsikterna förhållandevis gynnsamma ut. Låg arbetslöshet, fortsatt positiv inkomstutveckling och sunda statsfinanser kommer att hålla uppe konsumtionen i år trots betydande skattehöjningar. Även om den strama arbetsmarknaden och avtalsrörelsen utgör risker tror vi att det internationella uppsvinget kommer att bidra till ett starkt 2004. Riksbanken kommer förmodligen att hålla reporäntan oförändrad fram till folkomröstningen om ett EMU-medlemskap i höst.     
 
Fokus på EMU-omröstningen
Även om EMU-omröstningen förmodligen kommer att bli ett jämt lopp, är det för närvarande nej-sidan som har mest vind i seglen. Vi tror att det kommer att bli svårt för ja-sidan att vinna. Utslaget i folkomröstningen kommer att avgöra såväl räntans som kronans framtida öde. Vid ett nej i omröstningen kommer Riksbanken att fortsätta fokusera på inflationen och vi kommer då att få se räntehöjningar under hösten. Skulle det däremot bli ett ja kommer förmodligen Riksbanken inte att vilja öka räntedifferensen gentemot EMU även om inflationen skulle motivera detta. Kronan förväntas stärkas ned mot 8,70 mot euron vid ett ja medan ett nej innebär en kortsiktig försvagning till nivåer runt 9,40.
 
 
Stockholm den 23 januari 2003
Jan Häggström, chefsekonom
För mer information: telefon 08-701 1097, mobil 070-761 4366
 
 
Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Prenumerera

Dokument & länkar