UBS global partner för Handelsbanken inom Trade Finance

Report this content

Den 17 maj ingår Handelsbanken ett globalt partnerskap med den schweiziska banken UBS, inom Trade Finance. Samarbetet via UBS omfattande nätverk av korrespondentbanker stärker Handelsbankens internationella kunderbjudande och ger samtidigt ökad effektivitet, lägre kostnader och ökad lönsamhet.

 – Med samarbetet ökar vår konkurrenskraft på marknaden avsevärt och vi kan i större utsträckning möta de behov som både befintliga och potentiella företagskunder har, säger Jenny Dahl, ansvarig för Internationella betalningar.

Partnerskapet med UBS är också i linje med Handelsbankens strategi mot att vara en mer fokuserad bank som samarbetar med kvalificerade externa partners när det är den bästa och effektivaste lösningen för kunderna såväl som för banken. 

Inom Trade Finance-affären, som uteslutande vänder sig till företagskunder, hanterar Handelsbanken betalning, finanisering och riskavtäckning vid internationell handel. 


 

Prenumerera

Media

Media