XACT Norden utsedd till Bästa nordiska aktiefond

Report this content

Morningstar Fund Awards 2023 har utsett XACT Norden (UCITS ETF), förvaltad av Handelsbanken Fonder, till Bästa nordiska aktiefond 2023. "Med anmärkningsvärd avkastning står fonden sig högt jämfört med andra fonder i samma kategori", lyder motiveringen.
”Jag är väldigt stolt över vår fina indexförvaltning som presterar stabilt och kostnadseffektivt i ett brett utbud av traditionella indexfonder och börshandlade fonder,” säger Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd Handelsbanken Fonder.

Motiveringen i sin helhet:

”Priset för Best Nordic Equity Fund tilldelas XACT Norden. Fonden har under de senaste två åren placerat sig i det absoluta toppskiktet i sin kategori och har visat sig vara robust på lång sikt, med anmärkningsvärd avkastning jämfört med andra fonder i kategorin, även efter justering för risk.” 

”Vi är oerhört glada och stolta för utmärkelsen. Med vår största ETF levererar vi avkastning på topp i kategorin, i kombination med passiv förvaltning samt ett hållbart och aktivt ägande. Det är en bekräftelse på att vårt systematiska arbetssätt fungerar väl och ger goda förvaltningsresultat. Utmärkelsen tar hänsyn till de senaste fem årens utveckling, vilket även understryker vikten av långsiktighet”, säger Caroline Mebius, förvaltare av XACT Norden.

Morningstar utser varje år de bästa fonderna som säljs i Sverige. Totalt slåss 18 fonder om den vinnande platsen i sex olika kategorier som är särskilt intressanta för svenska fondsparare och där det dessutom finns gott om skickliga förvaltare. I dessa har Morningstar granskat de historiska prestationerna under de senaste 1, 3 och 5 kalenderåren med tonvikt på år 2022, samt justerat för skillnader i risktagande så att jämn värdeutveckling premieras, för att hitta de fonder som har presterat bäst.

För ytterligare information, kontakta:
Handelsbankens pressavdelning, press@handelsbanken.se, +46 8 701 80 18

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond finns på handelsbanken.se/fonder.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Prenumerera

Media

Media