Avnotering av Handicare

Report this content

Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer Handicare Group AB (publ) att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista handelsdag i aktien blir fredagen den 26 mars 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Lindén, CFO & Investor relations
Tel: +46 708 775 832
E-post: ir@handicare.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 16.30 den 12 mars 2021.

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i ett 40-tal länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till december 2020 uppgick intäkterna till 205 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 8,4%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 940 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Dokument & länkar