Handicare ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

Report this content

Savaria (Sweden) AB (under namnändring från Goldcup 26098 AB) (”Savaria”), ett helägt dotterbolag till Savaria Corporation, förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Handicare Group AB (publ) (”Handicare” eller ”Bolaget”) ovillkorat den 4 mars 2021. Savaria kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Handicare och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Styrelsen för Handicare har idag, på begäran av Savaria, fattat beslut om att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas snarast efter att Bolaget erhållit Nasdaq Stockholms beslut härom.

Styrelsen för Handicare har vidare idag på begäran av Savaria kallat till extra bolagsstämma att hållas den 31 mars 2021 för bland annat val av styrelse.

Styrelsen för Handicare har även beslutat att senarelägga årsstämman, som var planerad att hållas 6 maj 2021. Handicare kommer att återkomma med nytt datum för årsstämman.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Lindén, CFO & Investor relations
Tel: +46 708 775 832

E-post: ir@handicare.com
 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 18.05 den 5 mars 2021.

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i ett 40-tal länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till december 2020 uppgick intäkterna till 205 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 8,4%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 940 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.