Handicare etablerar egen produktion av trapphissar i USA

Idag meddelar Handicare, en marknadsledande leverantör av trapphissar, att bolaget beslutat att etablera en lokal produktionsanläggning för trapphissar i USA. Den nya produktionsanläggningen kommer att möjliggöra för betydligt kortare ledtider vilket innebär en stor konkurrensfördel. Investeringen uppgår till cirka 2,5 MEUR.

Med målet att bygga vidare på den redan starka tillväxten för Nordamerika har Handicare beslutat att etablera en lokal produktionsanläggning för trapphissar i USA. Produktion av svängda trapphissar sker idag i Nederländerna och Storbritannien, och trapphissarna fraktas främst med flyg. Med en ny produktionsanläggning kommer geografiska nyckelområden i regionen nås inom en till fyra dagar och det med en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Kortade ledtider kommer att utgöra en stor konkurrensfördel för Handicare och är en central faktor för tillväxt. Anläggningen kommer att nå full produktion inom tolv månader.

Johan Ek, VD och koncernchef för Handicare, säger: "Nordamerika är en viktig marknad för Handicare och vi ser fram emot att växla upp vår tillväxt i USA. Beslutet att etablera en lokal produktionsanläggning gör att vi kommer närmare våra kunder och möjliggör för fortsatt tillväxt, samt kommer att minska våra produktions- och fraktkostnader.”

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Lindén, CFO & IR

Telefon: +46 708 775 832

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 40 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2020 uppgick intäkterna till 265 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,6 %. Antalet medarbetare uppgick till 1 034 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.