Inbjudan till presentation av Handicares bokslutskommuniké 2020

Report this content

Den 4 februari 2021 klockan 08.00 offentliggör Handicare sin bokslutskommuniké för 2020. Observera att datumet för publicering av rapporten har ändrats från tidigare 12 februari. Klockan 09.00 samma dag håller bolaget en telefonkonferens där VD och koncernchef Henrik Teiwik presenterar rapporten tillsammans med CFO Pernilla Lindén. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på engelska.

Bokslutskommunikén samt presentation kommer att finnas tillgängliga på www.handicaregroup.com. Efter avslutat konferenssamtal kommer det finnas en inspelning på hemsidan. För att delta i konferensen, vänligen registrera er på nedanstående länk där ni också erhåller telefonnummer att ringa in på. http://emea.directeventreg.com/registration/7081108

Ange konferens ID-nummer 7081108.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Lindén, CFO & Investor relations
Tel: +46 708 775 832

E-post: ir@handicare.com

 

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i ett 40-tal länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till september 2020 uppgick intäkterna till 208 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 6,3%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 900 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.