Inbjudan till presentation av Handicares Delårsrapport januari – september 2018

Den 24 oktober klockan 08.00 offentliggör Handicare Delårsrapport januari – september 2018.

Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en telefonkonferens där VD och koncernchef Staffan Ternström presenterar rapporten tillsammans med CFO Stephan Révay. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på engelska.

Delårsrapporten samt presentation kommer finnas tillgängliga på www.handicaregroup.com/investerare. Efter avslutat konferenssamtal kommer det finnas en inspelning på bolagets hemsida. För att deltaga i konferensen, vänligen registrera er på nedanstående länk där ni också erhåller telefonnummer att ringa in på. http://emea.directeventreg.com/registration/8364337 Ange konferens ID-nummer 8364337. 

Boel Sundvall

Tel: +46 72 374 74 87
ir@handicare.com

Om Handicare

Handicare Group erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare Group är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden till juni 2018, uppgick intäkterna till 287 MEUR och den justerade EBITA marginalen var 8,8 %. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar