Inbjudan till presentation av Handicares delårsrapport januari-juni 2020

Report this content

Den 17 juli 2020 klockan 08.00 offentliggör Handicare sin delårsrapport för januari-juni 2020. Klockan 09.00 samma dag håller bolaget en telefonkonferens där VD och koncernchef Johan Ek presenterar rapporten tillsammans med CFO Pernilla Lindén. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på engelska.

Delårsrapporten samt presentation kommer att finnas tillgängliga på www.handicaregroup.com. Efter avslutat konferenssamtal kommer det finnas en inspelning på hemsidan. För att deltaga i konferensen, vänligen registrera er på nedanstående länk där ni också erhåller telefonnummer att ringa in på. http://emea.directeventreg.com/registration/2064477

Ange konferens ID-nummer 2064477.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Lindén, CFO & Investor relations
Tel: +46 708 775 832

E-post: ir@handicare.com

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 40 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2020 uppgick intäkterna till 265 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,6 %. Antalet medarbetare uppgick till 1 034 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com