Inbjudan till presentation av Handicares delårsrapport januari-mars 2019

Report this content

Den 25 april 2019 klockan 08.00 offentliggör Handicare delårsrapport januari-mars 2019. Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en telefonkonferens där VD och koncernchef Staffan Ternström presenterar rapporten tillsammans med CFO Stephan Révay. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på engelska.

Delårsrapporten samt presentation kommer att finnas tillgängliga på www.handicaregroup.com/investerare. Efter avslutat konferenssamtal kommer det finnas en inspelning på bolagets hemsida. För att deltaga i konferensen, vänligen registrera er på nedanstående länk där ni också erhåller telefonnummer att ringa in på. http://emea.directeventreg.com/registration/8396346
Ange konferens ID-nummer 8396346.

Rebecca Karlsson
+46 734 21 50 50
ir@handicare.com

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm, tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under 2018 uppgick intäkterna till 291 MEUR. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, se www.handicaregroup.com

Taggar:

Dokument & länkar