Inbjudan till presentation av Handicares delårsrapport januari-september 2019

Report this content

Den 24 oktober 2019 klockan 08.00 offentliggör Handicare sin delårsrapport för perioden januari-september 2019. Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en telefonkonferens där VD och koncernchef Staffan Ternström presenterar rapporten tillsammans med CFO Pernilla Lindén. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på engelska.

Delårsrapporten samt presentation kommer att finnas tillgängliga på www.handicaregroup.com. Efter avslutat konferenssamtal kommer det finnas en inspelning på hemsidan. För att deltaga i konferensen, vänligen registrera er på nedanstående länk där ni också erhåller telefonnummer att ringa in på. http://emea.directeventreg.com/registration/4999302 

Ange konferens ID-nummer 4999302. 

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Lindén, CFO & Investor relations
E-post: ir@handicare.com

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till juni 2019 uppgick intäkterna till 271 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,5%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 100 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Dokument & länkar