Hands och Hägglunds tecknar ramavtal om leverans av Microsoft Business Solutions Axapta. Knyter ihop fabriken i Mellanse

Hands tecknar sin största Axapta-order i Sverige Hands och Hägglunds tecknar ramavtal om leverans av Microsoft Business Solutions - Axapta. Knyter ihop fabriken i Mellansel med säljbolagen i 14 länder. Hägglunds Drives AB har valt affärssystemslösningen Microsoft Business Solutions Axapta från Hands - den största Microsoft Business Solutions Partnern i Norden. Affären omfattar leverans, implementation och anpassning av affärssystemet Axapta. Totalt 140 samtidiga användare världen över. Värdet beräknas uppgå till 9 miljoner kronor. Med affärssystemslösningen Axapta ska Hägglunds fabrik i Mellansel och säljbolagen ute i världen knytas närmare varandra och därigenom uppnå betydande effektiviseringar både på leveranskvalitet, administrativa kostnader och kostnader för drift av systemet. Samtliga säljbolag beräknas vara i full drift inom en treårsperiod. Hägglunds Drives, med huvudkontor och fabrik i Mellansel och 14 säljbolag ute i världen, har valt Hands som sin leverantör och Microsoft Business Solutions Axapta som sitt affärssystem för hela organisationen worldwide. Idag understöds verksamheten av två skilda affärssystem; Movex för fabriken i Mellansel och Scala för säljbolagen. Nu satsar man på Axapta, en internationell helhetslösning med en kvalificerad MPS- och logistiklösning som samordnar en kvalificerad producerande enhet med de internationella säljbolagen. Hägglunds Drives AB ingår i Arcorus Group, har 500 medarbetare och omsätter 900 MSEK. Hägglunds Drives tillverkar och säljer hydrauliska drivsystem. Säljbolag återfinns i, förutom Sverige, Indien, Japan, Italien, Canada, USA, Singapore, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Australien, Norge och Finland. - I Axapta fann vi det vi sökte - ett modernt, heltäckande, internationellt system. Projektet har redan startat upp och kommer att pågå under några år. Starten blir moderbolaget i Mellansel där den producerande enheten och det svenska säljbolaget implementerar Axapta - ett kvalificerat logistik-, MPS- och ekonomisystem. Därefter kommer säljbolagen över hela världen att successivt anslutas. Avsikten är att alla enheter ska köra mot en server i Sverige, berättar Jan-Olof Andersson, vVD och IT-chef på Hägglunds Drives. - Detta är den största Axapta-affär som vi har gjort i Sverige. Det är verkligen en fjäder i hatten; inte minst för vårt Norrländska kontor som i huvudsak genomfört affären och som kommer att driva projektet vidare. Affären med Hägglunds innebär också att vi profilerar oss ännu tydligare på affärssystemslösningar till industriföretag. Jag är övertygad om att Hägglunds kommer att bli en fin referens för oss i vår fortsatta industrisatsning, säger Lars Redin, vd Hands AB. Så här berättar Jan-Olof Andersson, vice vd och IT-chef på Hägglunds Drives om målet för projektet: - Genom utnyttjandet av det gemensamma systemets möjligheter, skall säljbolag och fabrik knytas närmare varandra. Därigenom uppnås betydande effektiviseringar både på leveranskvalitet, administrativa kostnader och kostnader för drift av systemet. Systemet skall medföra ökade möjligheter till kvalitetsstyrning, både vid tillverkning av produkter liksom vid leverans av tjänster och ekonomisk uppföljning. Dessutom ska ett effektivare samarbete möjliggöras med både kunder och leverantörer genom utnyttjande av den senaste kommunikationstekniken. Det är också parternas gemensamma synsätt att om systemet bidrar till en stimulerande arbetsmiljö ökar personalens engagemang som därmed bidrar till att ständigt förbättra rutiner, vilket skall vara en ledstjärna för parternas samarbete. Kort om Hands Hands är en nordisk affärssystemsleverantör som finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Hands är den största Microsoft Business Solutions Partnern i Norden och erbjuder helhetslösningar till företag inom Industri, Handel och Tjänst med allt från affärssystem, anpassningar, installation, drifttjänster och 24 timmars support till en komplett serie av tilläggsprodukter för affärssystem. Hands största affärssystem är Microsoft Business Solutions Axapta och bolaget har en unik kompetens på affärsprocesser samt på kundernas verksamhetsbehov. För att kunna erbjuda kunderna de bästa lösningarna och bästa servicen, var än i världen de befinner sig, har Hands etablerat samarbete med ett antal internationella partner. I Sverige finns Hands-kontor över hela landet med 160 medarbetare och totalt 700 medarbetare i hela Norden. Hands finns noterat på Oslo-börsen. Se vidare på www.hands.se För mer information, vänligen kontakta Lars Redin, VD Hands AB Tel: 08-729 65 09, 0705-55 73 94 Mail: lars.redin@hands.se Jan-Olof Andersson, vVD och IT-chef Hägglunds Drives AB Tel: 0660-87004 jan-olof.andersson@se.hagglunds.com www.hagglunds.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030310BIT01030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030310BIT01030/wkr0002.pdf

Om oss

Hands erbjuder helhetslösningar kring affärssystem från Microsoft Business Solutions med allt från anpassningar, installation, drifttjänster och support till en komplett serie av tilläggsprodukter för affärssystem. Vi har en unik kompetens på affärsprocesser samt på kundernas verksamhetsbehov.

Dokument & länkar