Hands öppnar dörren för expansion för stora svenska dörrtillverkare

Report this content

Moddörr och Snickar-Per väljer Axapta från Hands Hands öppnar dörren för expansion för stora svenska dörrtillverkare Systerbolagen Moddörr och Snickar-Per vill expandera och samtidigt fortsätta att vara lönsamma. Därför har de valt affärssystemlösningen Axapta från den aggressiva uppstickaren på affärssystemmarknaden Hands AB. Affären omfattar förstudie, leverans, implementation och anpassning av affärssystemet Microsoft Navision Axapta. Ordervärdet beräknas uppgå till cirka 1,8 miljoner kronor. Med lösningen ska Moddörr bland annat förbättra styrningen av logistik och inköp samt förkorta produktions- cyklerna. Det var kombinationen av ett funktionellt och tekniskt framstående system tillsammans med Hands kompetens inom implementation, utbildning och support som fick Moddörr att välja Hands. Axapta-lösningen från Hands omfattar moduler för materialplanering, order, lager, fakturering, produktkonfiguration samt kundhantering och ekonomi. Systemet implementeras under hösten och tas i skarp drift efter nyår. Affärssystemet kommer att användas av 75 personer vid Moddörr i Bankeryd samt av 45 personer vid systerbolaget Snickar-Per i Värnamo. De båda bolagen tillverkar alla typer av dörrar. Moddörr är specialiserat på innerdörrar och Snickar-Per på ytterdörrar. Moddörr vänder sig framför allt till byggföretag, medan Snickar-Pers vikigaste målgrupper är privatpersoner och byggmaterialhandlare. Tillsammans omsätter de runt 120 miljoner kronor och har en marknadsandel på 12-15 procent i Sverige. Axapta implementeras så att det ska fungera att integrera de två bolagens system, om det blir aktuellt. - Med det nya systemet får vi ett flödesorienterat styr- och hjälpmedel som integrerar all information från inköp till sälj och fakturering. Tack vare produktkonfiguratorn kommer vi att kunna effektivisera och förenkla administrationen beträffande offerter och kundorder. Funktionen för produktkonfiguration är viktig för oss eftersom kunderna kan beställa många olika varianter av varje dörrmodell. Nu kan vi lätt skräddarsy varje beställning efter kundens behov, säger Jonny Akterhed, som är ekonomichef på Moddörr. Moddörr genomgår nu en utbildningsfas under ett par månader. Under denna tid läggs de olika modulerna upp samt integreras i verksamheten. Alla funktioner ska tas i drift under det andra kvartalet 2003. - Moddörr och Snickar-Per är välkända varumärken och kvalitetsmedvetna företag. Vi ser den här affären som ännu en bekräftelse på Hands position på affärssystemmarknaden för tillverkande företag, säger Lars Redin, vd på Hands AB. Moddörr har tidigare använt Navision XAL, men många rutiner har ändå skötts manuellt. Tillverkningen av 30 000 dörrar per år är en logistiskt komplex process med material från många olika underleverantörer, vilket ställer stora krav på materialplaneringssystemet. - Vårt gamla system klarade inte dessa krav och det skulle dessutom bli för kostsamt att uppgradera systemet. Därför tyckte vi att det var ett naturligt steg att gå över till Axapta, som är ett modernt, objektorienterat och helintegrerat system som uppfyller de funktionskrav vi ställde. Hands är en stark leverantör som vi bedömde vara den som bäst kan hjälpa oss med implementering och en fortsatt god support, berättar Jonny Akterhed. Investeringen uppgår till 1,8 miljoner för själva systemet. Utöver det tillkommer mellan 0,5 och 1 miljon kronor internt för utbildning och implementation. - Vi räknar med att investeringen ska ha betalat sig inom två-tre år. Besparingarna gör vi genom att effektivisera alla våra affärsprocesser. Vi kan ha färre varor på lagret, kortare produktionscykler, effektivare offertförfaranden och kan frigöra medarbetare för mer strategiska uppgifter, säger Jonny Akterhed och fortsätter: - Vi ser den nya lösningen som en viktig konkurrensfaktor. Med Axapta kommer vi att bli produktivare och lättare kunna uppnå våra lönsamhetsmål samtidigt som vi kan fortsätta växa. Vi kommer att utvärdera systemet löpande utifrån kravspecifikationen. [REMOVED GRAPHICS] Kort om Hands Hands är en nordisk affärssystemleverantör som finns i Sverige, Norge Danmark och Finland. Hands erbjuder helhetslösningar med allt från affärssystem, anpassningar, installation, drifttjänster och 24 timmars support till en komplett serie av tilläggsprodukter för affärssystem. Hands största affärssystem är Microsoft Navision Axapta och Jeeves Enterprise och bolaget har en unik kompetens på affärsprocesser samt på kundernas verksamhetsbehov. Hands-koncernen finns i hela Sverige med 175 medarbetare och har totalt 750 medarbetare i hela Norden. Hands finns noterat på Oslo-börsen. Se vidare på www.hands.se För mer information, vänligen kontakta Lars Redin, vd Hands AB Tel: 08-729 65 09, 0705-55 73 94 E-post: lars.redin@hands.se Jonny Akterhed, ekonomichef Moddörr AB Tel: 036-37 80 70, 070-694 15 01 E-post: jonny.akterhed@moddorr.se Click here to view pictures: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=21897 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00400/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00400/bild.html Pictures