Hansa Biopharma ingår prekliniskt forskningssamarbete med argenx

Report this content

Samarbete för att utvärdera en potentiell kombination av bolagens IgG-modulerande behandlingar  

Lund, den 29 mars 2021. Hansa Biopharma AB ”Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), som är ett banbrytande bolag inom enzymteknik för sällsynta immunologiska sjukdomar, tillkännagav i dag att de har ingått ett prekliniskt forskningssamarbete med argenx BV för att utvärdera de behandlingsmässiga möjligheterna med att kombinera de båda bolagens immunglobulin G (IgG)-modulerande tekniker. 

Det prekliniska forskningssamarbetet ska utforska potentialen med att kombinera imlifidase, Hansas IgG-antikroppsklyvande enzym, och efgartigimod, argenx FcRn-antagonist, som båda är under utveckling för indikationer orsakade av sjukdomsalstrande IgG-antikroppar. En kombination av imlifidase och efgartigimod skulle potentiellt kunna användas vid både akuta och kroniska tillstånd i samband med autoimmuna sjukdomar och transplantation. 

Inom det prekliniska forskningssamarbetet kommer båda parter att bidra i lika hög grad med allokeringen av resurser och även dela alla immateriella rättigheter och data som tas fram inom ramen för samarbetet. Båda parter kommer dock att behålla ensamrätt till sina respektive tekniker och produkter.

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendkontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2021 kl. 20:00 CET.

Om imlifidase
Imlifidase är ett enzym som härrör från bakterien Streptococcus pyogenes med förmåga att specifikt identifiera och klyva alla former av immunglobulin G-antikroppar (IgG). Verkningsförloppet för imlifidase är snabbt och IgG-antikropparna klyvs och inaktiveras inom två till sex timmar efter administreringen. I augusti 2020 beviljades imlifidase ett villkorat godkännande för den europeiska marknaden av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade vuxna njurtransplantationspatienter med en positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator. Vid sidan av njurtransplantationer utvecklas imlifidase även för potentiell behandling av akuta episoder under vården efter transplantation och vid akuta autoimmuna sjukdomar.

Om Hansa Biopharma 
Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmaföretag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som har visats möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram, baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning, och målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på https://hansabiopharma.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Katja Margell, Head of Corporate Communications 
Hansa Biopharma 
Mobile: +46 (0) 768-198 326
E-mail: katja.margell@hansabiopharma.com

Prenumerera

Dokument & länkar