Redeye: Hansa Medical - Ett steg närmare marknad efter positiva fas II-resultat

Hansa har meddelat positiva resultat från båda fas II-studierna och att en registreringsansökan till EMA/FDA kan ske under Q4’18/Q1’19. Några osäkerhetsfaktorer kvarstår ännu men risken i de kliniska projektet är reducerad. Vi höjer Base Case till 330 (275) kronor per aktie.

Läs mer och ladda ned analysen av Mathias Spinnars på: http://bit.ly/2zBZwta

Bli medlem hos Redeye för att få tillgång till de senaste analyserna och uppdateringarna.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/

Prenumerera