Hantverksakademin får möjlighet till internationella utbyten

Report this content

YH-utbildningen Hantverksakademin som drivs av Stockholms Hantverksförening är en av få hantverksutbildningar i Sverige som har beviljats Erasmus-ackreditering. Ackrediteringen möjliggör internationella utbyten och ger en unik potential att få in hantverkskunskaper i Sverige för att på så vis rädda utrotningshotade hantverksyrken.

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Programmet ska bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa genom att öka kvaliteten inom utbildningsområdet. Sedan programmet lanserades 1987 har över 10 miljoner européer deltagit i Erasmus+. Nu sällar sig lärlingar, handledare och lärare vid yrkeshögskolan Hantverksakademin i Stockholm till den skaran.

Den nya omgången i programmet pågår 2021 till 2027 och under den tiden har Hantverksakademin möjlighet att ta del av internationella utbyten och mobilitet. Det kan till exempel handla om att göra studieresor till och praktik i andra länder, ta in internationella föreläsare eller att utbyta erfarenheter med hantverksutbildningar och enskilda hantverkare utomlands.

   - Jag är mycket glad och stolt att skolan har fått den här möjligheten. Det kommer dels att öka möjligheterna för våra lärlingar att lära sig mer om hantverk, dels hjälpa oss i vår strävan att bevara kulturarvet eftersom många hantverksyrken har så få utövare kvar i Sverige att de riskerar att helt dö ut, säger Hilde Altern, rektor för Hantverksakademin.

I sin bedömning av Hantverksakademins ansökan till Erasmus+ skriver EU:s genomförandeorgan:

”En klar och tydlig ansökan som belyser behovet och vikten av internationellt utbyte, då många av dessa hantverksyrken är mer eller mindre utrotningshotade i Sverige. I ansökan beskrivs organisationens behov och utmaningar tydligt, och kopplas sedan till mål och aktiviteter på ett tydligt sätt.”

I Stockholms län är det endast sju utbildningsanordnare inom yrkesutbildning som har beviljats ackrediteringen. Hantverksakademin är en av dessa.

Hantverksakademin arbetar nu med att sätta upp rutiner för hur de som är knutna till skolan ska kunna nyttja programmet.

 

För mer information kontakta:
Hilde Altern, rektor Hantverksakademin, tel. 070-109 44 83, e-post: hilde.altern@hantverksakademin.se
Caroline Eriksson, kommunikationschef Stockholms Hantverksförening, tel. 070-432 89 40, e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se


 

Om Stockholms Hantverksförening och Hantverksakademin
Hantverkskunnande och yrkesskicklighet går aldrig ur tiden. Stockholms Hantverksförening har bedrivit verksamhet i huvudstaden sedan 1847. Stockholms Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter. hantverkarnastockholm.se

Hantverksakademins yrkeshögskola i Stockholm bedriver en modern lärlingsutbildning inom traditionella hantverk. Hantverksutbildningen kombinerar lärande på arbetsplats med teoriundervisning i skolan. www.hantverksakademin.se

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Hantverksakademin är en av få hantverksutbildningar i Sverige som har beviljats EU:s Erasmus-ackrediteringar. Det innebär ökade möjligheter att bevara utrotningshotade hantverksyrken.
Twittra det här

Citat

Jag är mycket glad och stolt att skolan har fått den här möjligheten. Det kommer dels att öka möjligheterna för våra lärlingar att lära sig mer om hantverk, dels hjälpa oss i vår strävan att bevara kulturarvet eftersom många hantverksyrken har så få utövare kvar i Sverige att de riskerar att helt dö ut.
Hilde Altern, rektor för Hantverksakademin