Höjd trängselskatt gör att din granne vill betala svart för renoveringen

Johan T Sterndal, VD för Stockholms Hantverksförening, ser hur förutsättningarna och konkurrenskraften för de små företagen försämras i takt med att skatter höjs och administrationen ökar. Hur kommer förslaget om höjda trängselskatter påverka konsumenterna om det går igenom? Har gränsen nåtts för vad de vill betala för hantverkstjänster? Det är trots allt de som får stå för skatte- och administrationsnotan i slutänden.

Sedan den röd-gröna regeringen tillträdde 2014 har den lagt mycket möda på att höja skatterna för både företagen och företagarna. Förutsättningarna för de jobbskapande företagen, de små och medelstora företagen, har försämrats kraftigt.

   - Det började storstilat med att rabatten i arbetsgivaravgiften för unga försvann. Och ersattes med vaddå? undrar Johan T Sterndal, VD för Stockholms Hantverksförening och fortsätter: - Trodde regeringen på allvar att alla Sveriges små och medelstora företagare skulle ha råd att ha kvar alla sina anställda efter den smockan?

Skattehöjningen drabbade såväl hantverksföretagarna som de unga hårt. En liten hantverksföretagare har inte råd att på egen hand stå för kostnaderna för att lära upp en ny hantverkare, något som tar flera år.

Siffror från Ekonomifakta visar att Sverige har de högsta sociala avgifterna i hela EU. Närmare 32 procent av en svensk arbetsgivares arbetskraftskostnader består av sociala avgifter. Jämför det med Finlands 21 procent, Danmarks 13 eller Tysklands 22 procent. Sverige ligger långt över EU-genomsnittet på 26 procent.

Kan ett svenskt hantverksföretag konkurrera med polska konkurrenter som bara betalar knappt 18 procent av den totala arbetskraftskostnaden i sociala avgifter eller estniska som ligger nära EU-genomsnittet på 26?

   - Kostnader för arbetskraft utgör en stor del av hantverksföretags utgifter eftersom verksamheterna är oerhört arbetskraftsintensiva. För att svenska hantverksföretag ska kunna konkurrera måste de sociala avgifterna justeras ner, menar Sterndal.

Så kom sänkningen av ROT-avdraget. Innan avdraget introducerades hade årtionden av högt skattetryck på arbete medfört en kultur där kunderna helst ville betala svart. När ROT-avdraget infördes försvann kundernas frågor om svart betalning.

I dagarna kom Skatteverkets siffror som visar att ROT-avdragen minskade med nästan två miljarder kronor förra året jämfört med 2016. Något som däremot har ökat är frågorna till hantverksföretagen om svart betalning.

   - Det här oroar våra medlemmar. Jobben görs uppenbarligen fortfarande, men inte av hemmafixare, utan av oärliga aktörer som inte tar sin del av ansvaret för samhället, säger Johan T Sterndal.

Återigen drabbas de små företagen. De som vill göra rätt för sig. De som ger sina medarbetare schysta arbetsvillkor och en rättvis ersättning. De klarar inte att konkurrera på en sådan marknad. Och de klarar inte att växa med alla nya regleringar och betungande administration som försvårar för dem.

Mer är att vänta. Regeringen vill höja och utöka trängselskatten i Stockholm. Detta samtidigt som staden de senaste åren har höjt nyttoparkeringsavgiften kraftigt och skurit ner på antalet parkerings- och lastplatser.

   - Hantverkare kör inte bil för körglädjens skull, utan för att den är deras kontor och lager. Det går helt enkelt inte för en elektriker att ta tunnelbanan med stege, verktyg och material, påpekar Sterndal. - En höjd trängselskatt på några kronor per bil och dag är väl ingen stor sak, tänker säkert den röd-gröna minoritetsregeringen. Nej, det är ingen stor sak. Om det BARA handlar om dessa få kronor och dag.

Tillsammans med borttagen rabatt på arbetsgivaravgiften för unga, försämrat ROT-avdrag och alla andra pålagor som läggs på de små hantverksföretagen blir det många, många kronor per dag – som i slutändan hamnar på kunderna. Och någonstans finns en gräns för hur mycket de vill betala.

   - Det är därför din granne kommer be att få betala svart vid nästa ROT-jobb, avslutar Johan T Sterndal.

 

För mer information kontakta:
Johan T Sterndal, VD Stockholms Hantverksförening, tel. 070-642 64 43, e-post: johan.sterndal@hantverkarna.se
Caroline Eriksson, kommunikationschef Stockholms Hantverksförening, tel. 070-432 89 40, e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Hantverkare kör inte bil för körglädjens skull, utan för att den är deras kontor och lager.
Johan T Sterndal, VD Stockholms Hantverksförening