Nordiska hantverksföreningar: Hantverk kan hjälpa till att lösa resursutmaningarna

Report this content

Hantverksföreningar från Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors samt från Färöarna och Island har i dagarna samlats för ett stort nordiskt möte i Köpenhamn. Temat för mötet är hållbarhet och delegaterna har diskuterat olika aspekter på ämnet. Och slutsatsen är klar: hantverket är en del av lösningen.

   - Hantverket är naturligt hållbart. Under hundratals år har hantverket förfinats och fulländats. Hantverkaren levererar en kvalitetsprodukt som kan repareras och återanvändas. Detta är exakt motsatsen till den rådande kulturen som har varit dominerande under de senaste 50–60 åren – och därför är det goda hantverket en del av lösningen på vår utmaning med överanvändning av jordens resurser, säger målarmästaren Per Vangekjær, ordförande för Köpenhamns hantverksförening.

Mötet i Köpenhamn är ett avstamp för ett hållbarhetssamarbete mellan hantverksföreningarna i de nordiska huvudstäderna med syftet att synliggöra att hantverk behövs för att nå regionala, nationella och internationella hållbarhetsmål.

Olika metoder för samma typer av utmaningar

I Stockholm börjar detta arbete med att länets niondeklassare bjuds in till programdagarna ”Skola möter hantverk” som arrangeras av Stockholms hantverksförening tillsammans med Skansen den 2 och 3 oktober. Då kommer mängder av olika hantverk att visas upp för eleverna som också kommer att få möjlighet att prova på.

   - Det är viktigt att även kommande generationer får se vad hantverk är och får möjlighet att välja den karriärvägen. Det kommer inte gå att nå några hållbarhetsmål om det inte finns hantverkare som kan underhålla, renovera eller återtillverka, säger Nicole Pluntke, vd för Stockholms Hantverksförening.

I Köpenhamn har magasinet MESTER lanserats, där läsarna får möta hantverkare. Magasinet sätter konkreta produkter i fokus, hur de blir till och deras värde för såväl konsumenten som samhället. I Oslo kommer hantverksföreningen att presentera kampanjen ”Ta vara på vad du har” efter sommarlovet. Även i de övriga nordiska länderna sker olika hållbarhetsinitiativ. Kampanjer och idéer kommer att delas över landsgränserna mellan hantverksföreningarna för att sprida ”best practice”.

Det finns en lång tradition av samarbete mellan hantverksföreningarna i de nordiska huvudstäderna. Redan 1912 avhölls det första nordiska mötet, då i Kristianstad och 1915 hölls nästa. Denna gång i Köpenhamn. Nuförtiden träffas hantverksföreningarna en gång om året.

   - Det har ett enormt värde att vi i vardagen kan få inspiration i både akademiska och politiska frågor från våra nordiska systerorganisationer. Även om vi möter många av samma utmaningar, är det en stor skillnad i hur saker löses i de enskilda länderna. Och det är värdefullt för oss att få inspiration från de övriga nordiska länderna, avslutar Nicole Pluntke.

För mer information kontakta:
Nicole Pluntke, VD Stockholms Hantverksförening, tel. 070-493 93 72, e-post: nicole.pluntke@hantverkarna.se
Caroline Eriksson, kommunikationschef Stockholms Hantverksförening, tel. 070-432 89 40, e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se

 

Stockholms Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter. www.hantverkarnastockholm.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det kommer inte gå att nå några hållbarhetsmål om det inte finns hantverkare som kan underhålla, renovera eller återtillverka.
Nicole Pluntke, vd för Stockholms Hantverksförening