Stipendiet som skulle öppna dörrar till kvinnors frigörelse

Report this content

”Av stipendiaten förväntas ingen fuskare och klåpare”. ”Med undantag av guldsmedsyrket är konsthantverket och lyxindustrin knappast värda uppmuntran”. Orden återfinns i Anna Levins testamente från 1927 som ligger till grund för Tandläkare Elma Levins minnesfond. En fond som varje år delar ut två stipendier till två kvinnliga hantverkare – och vars syfte var att bidra till kvinnors frigörelse genom höjd yrkesskicklighet. Årets stipendiater heter Zamina Håkansson och Tigra Stige och får dela på 68 914 kronor.

”Till minne av min den 24 juli 1903 avlidna syster Tandläkaren Elma Charlotta Magdalena Levin, dotter av Kontraktsprosten Carl Herman Levin och hans maka Charlotta Vilhelmina Sjöstrand, och vilken under åren 1894–1901 utövade praktik såsom tandläkare i Stockholm, förordnar jag att efter utgående av de här ovan i §§ 1, 2 och 3 angivna legater mina återstående behållna tillgångar bilda en fond med namnet ”Tandläkaren Elma Levins minne.””

Så inleds fröken Anna Levins testamente, daterat den 12 september 1927. Syftet med fonden var att bidra till ”kvinnans relativa frigörelse från osäkerheten på den arbetsmarknad, dit hon hittills i allmänhet varit förvisad. Frigörelsen blir dock ej stor, om yrkesdugligheten ej är fullgod.” Två kvinnor per år skulle tilldelas stipendiet.

I år får damskräddaren Zamina Håkansson och guldsmeden Tigra Stige dela på 68 914 kronor.

Zamina Håkansson är 26 år gammal och studerar sitt tredje år som damskräddare på Tillskärarakademin i Göteborg. Hon har precis avslutat sin utlandspraktik hos haute couture-designern Iris van Herpen. Zamina vill efter avslutade studier öppna en egen ateljé där kunden, hantverket och kvaliten står i fokus. Hon tycker att det är viktigt att plagg får ett syfte och att de inte bara slits och slängs. Hon vill förmedla budskap i sina kläder och ändra människors sätt att se på dem.

   - Konfektionsindustrin kommer med nytt mode varje vecka. Folk slänger och köper nytt. Jag vill göra välsydda plagg med god kvalitet och estetik som håller länge och som går att förändra och laga. Folk vill ändra uttryck för dagen. Jag håller på att utforska gränslandet mellan hantverk, mode och konst. Jag gör skräddade plagg, med traditionella tekniker på ett nytänkande sätt för att kunna förändra plagget genom att koppla ihop olika delar eller bära det på olika sätt efter uttryck och funktion. Då kan man ha färre plagg i garderoben. Samhällsfrågor och händelser runt omkring mig är stor inspiration i mitt skapande, säger Zamina.

Tigra Stige är 20 år gammal och kommer från Lund. Hon studerar till guldsmed på Next uddandelse i Köpenhamn med målet att avlägga gesällprov i slutet av utbildningen. Sin unga ålder till trots har Tigra redan stor erfarenhet inom yrket. Hennes treåriga gymnasiestudier på Malmö Lärlingscenter med inriktning guldsmide kompletterades med lärlingsperioder hos Annmari Andersson och Johan Paulsson Swenell i Malmö. Tigra visade tidigt fallenhet för infattning av ädelstenar.

   - Jag vill fördjupa mig inom ädelstensinfattning, för det är något jag tycker är väldigt roligt, säger hon.

I testamentet har Anna Levin noggrant beskrivit vilka kvinnor som kan komma ifråga för stipendiet. De ska vara: ”till sin vandel oförvitligen, ogifta unga kvinnor av god social ställning och uppfostran inom ett nyttigt yrke eller hantverk”.

   - Anna Levin förstod att världen är i ständig förändring, hon hade ju under sin livstid bevittnat hur kvinnors rättigheter stärkes, inte minst med införandet av den kvinnliga rösträtten. Därför skrev hon in några meningar i stadgarna om att tiderna förändras och därmed synen på vilka yrkesgrenar som kvinnor ska uppmuntras inom, säger Stefan Fritzdorf, ordförande för Stockholms Hantverksförening som utser stipendiaterna.

Det var upp till var tid att bedöma hur stadgarna skulle tolkas i Levins anda. Men hon var noga med att poängtera: ”Dock må det förutskickas att med undantag av guldsmedsyrket är konsthantverket och lyxindustrin knappast värda uppmuntran”.

Hon ville också att stipendiaterna skulle vara välutbildade inom sina respektive yrken: ”…av stipendiaten förväntas inga fuskare eller klåpare”. Stipendiet skulle inte kunna sökas av någon som skulle kunna se det som ett tillfälligt understöd genom att försöksvis slå sig på ett eller annat yrke.

Till ansökan skulle bifogas uppgift om den ställning i samhället som den sökandes far hade eller hade haft. De sökande som själva eller vars föräldrar hade högre social ställning i samhället skulle ges företräde.

Samhället ser inte ut så idag, över 90 år senare. Stadgarna har tolkats så att det fortfarande bara är kvinnor som kan söka. De ska vara etablerade i sitt yrke – och de ska fortfarande inte vara renodlade konsthantverkare. Och det är fortfarande två stipendiater per år. Men någon uppgift om faderns sociala ställning i samhället behöver inte bifogas ansökan.

Har du vad som krävs för att söka stipendium från Tandläkare Elma Levins minnesfond?

  • Du ska ha avslutat en gymnasial yrkesutbildning, eller motsvarande, inom något hantverksyrke och studerar vidare för att nå en ledande ställning inom ditt yrke.
  • Du ska vara verksam i yrket genom studier eller yrkesverksamhet.
  • Utbildningen eller praktiken som stipendium söks för ska pågå i minst ett läsår. Stipendium beviljas för ett år varefter ny ansökan krävs.
  • Du ska ha blivit beviljad eller ha goda möjligheter att få den avsedda utbildnings- eller praktikplatsen.
  • Du ska ha framtida försörjningsmöjligheter i yrket.
  • Du ska vara kvinna och ogift.
  • Du ska inneha svenskt medborgarskap.
  • Stipendier beviljas inte till renodlat konsthantverk.
  • Stipendier beviljas inte retroaktivt.
  • Du får inte vara över 35 år vid utbildningens början.

För mer information kontakta:
Stefan Fritzdorf, ordförande Stockholms Hantverksförening, tel. 070-880 85 20, e-post: stefan.fritzdorf@vivels.se 
Caroline Eriksson, kommunikationschef Stockholms Hantverksförening, tel. 070-432 89 40, e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se
Zamina Håkansson, stipendiat inom damskrädderi, tel. 0707-15 32 56, e-post: zaminascillasdotter@hotmail.com, Instagram: @zaminascillasdotter
Tigra Stige, stipendiat inom guldsmide, tel. 0707-66 71 78, e-post: tigra.stige@hotmail.com

Stockholms Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter. www.hantverkarna.se/stockholm

Taggar:

Citat

Jag vill göra plagg som håller längre, som går att förändra och laga.
Zamina Håkansson, stipendiat Tandläkare Elma Levins minnesfond