Två möbelsnickare från Västerbotten får ta emot medalj i Blå hallen i Stockholm den 7 november

Report this content

Den 7 november får över 300 hantverkare inom 39 hantverksyrken ta emot sina gesäll- och mästarbrev som vittnar om deras hantverkskunnande och yrkesskicklighet. Sex av dem kommer från Västerbotten. Två av dem, möbelsnickargesällerna Peter Lundmark, Umeå, och Rasmus Viklund, Vännäs, får dessutom ta emot den lilla belöningsmedaljen i silver för sin skicklighet. Den årliga gesäll- och mästarbrevsutdelningen sker i Blå Hallen i Stockholms Stadshus och representanter från media inbjuds att närvara.

PRESSINBJUDAN

Hovslagare och målare, skräddare och smeder, hudterapeuter och fotografer. Alla kommer de till Blå Hallen i Stockholm den 7 november för att ta emot sina bevis för hantverkskunnande och yrkesskicklighet under den högtidliga gesäll- och mästarbrevsutdelningen. De 39 olika hantverksyrkena representeras av inte mindre än 311 gesäller och mästare från hela Sverige – en rekordsiffra.

Västerbotten representeras av hantverkare från: Skellefteå, Umeå och Vännäs inom: fotografyrket, hudterapeutyrket, möbelsnickaryrket och tapetseraryrket. Samtliga tar emot gesällbrev utom fotografen Lena Lee som tar emot mästarbrev. Möbelsnickargesällerna Peter Lundmark, Umeå, och Rasmus Viklund, Vännäs, får förutom gesällbrev också ta emot den lilla belöningsmedaljen i silver för sin skicklighet i yrket.

Vägen till gesällbrevet är lång och utan genvägar. För att bli antagen som gesäll fordras att lärlingen/eleven genomgått en omfattande teoretisk och praktisk utbildning och oftast inför en särskild granskningsnämnd av erkända yrkesmän avlagt godkänt gesällprov. Gesällprov kan idag avläggas i cirka 80 yrken där varje yrke har särskilda bestämmelser om vad som granskas och betygsätts. Under kvällen delas 189 gesällbrev inom 30 olika yrken ut.

För mästarbrev krävs ”skicklighet och erfarenhet”, minst sex år i yrket samt kunskap i bokföring och kalkylation. Även för mästarbrev finns särskilda bestämmelser för varje yrke. 130 mästarbrev inom 27 olika hantverksyrken delas ut under kvällen. Nytt för i år är att nagelteknologer, stickare och tatuerare kan ta mästarbrev inom sina respektive yrken. På plats finns en nagelteknolog, en stickare och tolv tatuerare för att motta sina brev.

   - Jag ser fram emot att få gratulera Lena, Peter, Rasmus och alla de andra riktiga hantverkarna till en viktig milstolpe i karriären. Jag ser också fram emot att besöka den stora gesäll- och mästarprovsutställningen. Det är en otrolig bredd i hantverken med den gemensamma nämnaren att allt är handgjort och av yppersta kvalitet, säger Stefan Fritzdorf, ordförande för Stockholms Hantverksförening.

Under kvällen avslöjas vem som blir Årets gesäll. Dessutom delas Fabrikör J.L. Eklunds stora hantverksstipendium om 100 000 kronor ut.

Utdelningen föregås av en utställning med ett femtiotal gesäll- och mästarprov, där besökarna bland annat kommer att få se: en mandola/madolin byggd i lokala träslag och tilltänkt svensk folkmusik, ett fönstergaller inspirerat av medeltida klassisk ornamentik, slöjdade stapelbara skålar i trä och en skräddad långklänning.

   - Intresset för genuint hantverk växer i samhället. Ett godkänt gesällprov är en trygghet för konsumenten och en god grund för gesällen att ytterligare utvecklas och avancera inom sitt hantverksyrke, säger Johan T Sterndal, VD för Stockholms Hantverksförening och fortsätter: Ett av Stockholms Hantverksförenings främsta ändamål är att främja hantverkskunnande, yrkesutbildning och hantverksskicklighet. Därför är vi mycket stolta att få anordna Sveriges största utdelning av gesäll- och mästarbrev.

Representanter från media är välkomna att delta i evenemanget. Anmäl närvaro i förväg till kommunikationschef Caroline Eriksson.

Program i Stockholms stadshus 7 november
Kl. 13.15-14.00 Utställarna förbereder utställningen, möjlighet för media att träffa deltagande gesäller och mästare i utställningen
Kl. 17.00 Utställningen med gesäll- och mästarprov öppnar
Kl. 18.30 Gesäll- och mästarbrevsutdelningen börjar
Ca kl. 20.30 Evenemanget beräknas sluta

Utdelare: Stefan Fritzdorf, ordförande Stockholms Hantverksförening
Konferencier: Brita Zackari

 

Gesäller och mästare från Västerbotten

Förnamn Efternamn Ort Yrke Nivå
Marianne Näsström Skellefteå Fotografyrket GESÄLL
Lena Lee Umeå Fotografyrket MÄSTARE
Peter Lundmark Umeå Möbelsnickaryrket GESÄLL, Lilla belöningsmedaljen i silver
Hanna Rantakokko Umeå Tapetseraryrket GESÄLL
Josefin Ölund Hellzén Umeå Hudterapeutyrket GESÄLL
Rasmus Viklund Vännäs Möbelsnickaryrket GESÄLL, Lilla belöningsmedaljen i silver
             

Gesäll- och mästarbrevsutdelningen äger alltid rum den första onsdagen i november. Stockholms Hantverksförening, Hantverkarna Stockholm, har arrangerat utdelningen av gesäll- och mästarbrev i Blå Hallen sedan 1951 – och i drygt 100 år innan dess, men då under enklare former.

För mer information kontakta:
Johan T Sterndal, VD Stockholms Hantverksförening, tel. 08-442 78 41, e-post: johan.sterndal@hantverkarna.se
Caroline Eriksson, kommunikationschef Stockholms Hantverksförening, tel. 070-432 89 40, e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se

Fotograf Jenny Thörnberg kommer att finnas på plats under kvällen. För beställning av specifika bilder kontakta henne, tel. 073-970 34 98, e-post: fotograf@jennythornberg.se. Debitering enligt gällande taxa.

Följ Gesäll- och mästarbrevsutdelningen i sociala medier: #GMU18  #riktighantverkare

Stockholms Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter. www.hantverkarna.se/stockholm

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag ser fram emot att få gratulera Lena, Peter, Rasmus och alla de andra riktiga hantverkarna till en viktig milstolpe i karriären.
Stefan Fritzdorf, ordförande för Stockholms Hantverksförening