Branschrådet Svensk Massage blir en del av Hantverkarnas Riksorganisation

Branschrådet Svensk Massage är sedan årsskiftet ny branschorganisation i Hantverkarnas Riksorganisation.

Branschrådet Svensk Massage är sedan 1998 en av Sveriges största hälso- och friskvårdsorganisationer och samlar skolor, företag, organisationer och ca 13 500 certifierade massörer. De samverkar för att värna massörers yrkesskicklighet, branschens seriositet och kvalitet i alla steg.

Hantverkarnas Riksorganisation är den enda näringslivsorganisationen som arbetar för att sätta hantverket och hantverkarna främst. Vi verkar för en högkvalitet i relationen till såväl kunder som kollegor. Genom åren har vi varit en mycket viktig aktör i arbetet för en seriös och vit hantverksbransch, där exempelvis införandet av ROT-avdraget är ett bra kvitto på det arbetet.

Det här är frågor som är viktiga även för Sveriges seriösa massageföretagare och därför faller sig ett medlemskap i Hantverkarna naturligt.

Tillsammans med Hantverkarna vill Branschrådet Svensk Massage intensifiera kampen mot den osunda konkurrensen från oseriösa aktörer, där såväl bordellverksamhet som trafficking samt skattefusk kan förekomma.

   - Vi verkar för en ren bransch där våra medlemmar, som ofta är ensamarbetande yrkesmassörer, ska kunna känna sig trygga på sina arbetsplatser och kunna bidra till en ökad folkhälsa på ett positivt och seriöst sätt, säger Lars Carlstrand, ordförande för Branschrådet Svensk Massage.

   - Genom samarbetet med Hantverkarnas Riksorganisation kan Branschrådet Svensk Massage stärka yrkesrollen som massör och sprida kunskapen om vad som skiljer en riktig hantverkare från andra, säger Johan T Sterndal, VD för Hantverkarnas Riksorganisation.

För mer information kontakta:
Johan T Sterndal, VD Hantverkarnas riksorganisation, tel. 070-642 64 43, e-post: johan.sterndal@hantverkarna.se 
Lars Carlstrand, ordförande Branschrådet Svensk Massage, tel. 070-536 06 88, e-post: ordforande@svenskmassage.se

Hantverkarna är Sveriges näringslivsorganisation för hantverksföretag och hantverksföreningar. Hantverkarna samlar drygt 20 medlemsföreningar. Tillsammans representerar vi över 4 000 hantverksföretagare från Sollefteå i norr till Hässleholm i söder. www.hantverkarna.se 

Taggar:

Om oss

Hantverkarna är Sveriges näringslivsorganisation för hantverksföretag och hantverksföreningar. Vi är en partipolitisk obunden organisation som värnar hantverket och hantverkarna i hela landet. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket och hantverkarna ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande mellan våra medlemsgrupper. Tillsammans talar vi med en röst. Tillsammans är vi Hantverkarna. Hantverkarna samlar drygt 20 medlemsföreningar. Tillsammans representerar vi över 4000 hantverksföretagare från Sollefteå i norr till Hässleholm i söder.

Prenumerera

Citat

Genom samarbetet med Hantverkarnas Riksorganisation kan Branschrådet Svensk Massage stärka yrkesrollen som massör och sprida kunskapen om vad som skiljer en riktig hantverkare från andra.
Johan T Sterndal, VD för Hantverkarnas Riksorganisation