Hantverkarnas vd kommenterar vårbudgeten

Hantverkarnas vd Johan T Sterndal har läst regeringens vårproposition och förslag till vårändringsbudget. Han konstaterar att det blir svårare och svårare för Sveriges främsta jobbskapare, landets småföretagare, att verka.

När finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade vårändringsbudgeten i veckan beskrev hon den svenska arbetsmarknaden som ”urstark”. För mig som dagligen samtalar med små hantverksföretagare ser verkligheten inte ut på samma vis. Min bild är att Sveriges småföretagare känner sig motarbetade av en regering som likt sheriffen i Nottingham inte drar sig för att ta en företagares sista skärv.

Trängselskatten för tjänstebil lyfts nu ut från förmånsvärdet. Det kommer att påverka alla bilburna hantverksföretagare i och kring Stockholm och Göteborg som inte har avdragsgilla bilar. Glesbygdsföretagarna slipper inte lindrigare undan. Förslaget om en kilometerskatt är ett prima recept för den som vill ha färre jobb och som vill lämna stora delar av landet åt sitt öde.

Många hantverksföretagare är beroende av sin bil för att kunna utföra sina tjänster och driva sina företag. En snickare åker inte runt i en skåpbil för körglädjens skull, utan för att det är vad som är mest praktiskt när material och verktyg ska fraktas till kunderna. Sätt press på biltillverkarna och premiera de som presenterar framsteg både vad gäller bränsleförbrukning och alternativa bränslen. Och premiera på ett sätt som verkligen känns skönt i plånboken för den som ska betala för fordonet, så kommer miljömålen uppnås i ett nafs!

De företagarfientliga 3:12-reglerna motsätter vi inom Hantverkarna oss i deras nuvarande form och i de förslag regeringen och dess utredare har lämnat. Efter våra och andras massiva protester i vintras arbetades förslaget till regeländringar om. Det blev bättre, men långtifrån bra. Skatten kommer fortfarande öka i många fåmansbolag. Och reglerna kommer fortfarande att hämma både tillväxt och jobbskapande.

Arbetslösheten och utanförskap är även de viktiga frågor. Många nyanlända sitter på hantverkskunskaper som skulle vara till stor nytta, både för ett ökat bostadsbyggande och för bevarandet av kulturarvet – två av regeringens prioriterade områden. Ändå görs ingenting för att ta vara på deras kunskaper och dessa hantverkare får sitta av tiden på förläggningar runtom i Sverige. Tänk om vi tidigt kunde få validera dessa hantverkares yrkeskunskaper och ge dem en anpassad utbildning, guidade av etablerade hantverkare!

Något positivt finns väl ändå att säga om vårändringsbudgeten? Jo, men man får leta länge. En sänkt arbetsgivaravgift för den första som anställs kommer även att omfatta handelsbolag och aktiebolag utan anställda. Tack för det!

För mer information kontakta:
Johan T Sterndal, VD Hantverkarnas riksorganisation, tel. 070-642 64 43, e-post: johan.sterndal@hantverkarna.se
Caroline Eriksson, kommunikationschef Hantverkarnas Riksorganisation, tel. 070-432 89 40, e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se

Hantverkarna är Sveriges näringslivsorganisation för hantverksföretag och hantverksföreningar. Hantverkarna samlar drygt 20 medlemsföreningar. Tillsammans representerar vi över 4 000 hantverksföretagare från Sollefteå i norr till Hässleholm i söder. www.hantverkarna.se 

Taggar:

Om oss

Hantverkarna är Sveriges näringslivsorganisation för hantverksföretag och hantverksföreningar. Vi är en partipolitisk obunden organisation som värnar hantverket och hantverkarna i hela landet. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket och hantverkarna ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande mellan våra medlemsgrupper. Tillsammans talar vi med en röst. Tillsammans är vi Hantverkarna. Hantverkarna samlar drygt 20 medlemsföreningar. Tillsammans representerar vi över 4000 hantverksföretagare från Sollefteå i norr till Hässleholm i söder.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Sveriges småföretagare känner sig motarbetade av en regering som likt sheriffen i Nottingham inte drar sig för att ta en företagares sista skärv.
Johan T Sterndal, VD för Hantverkarnas Riksorganisation