Skånes piggaste 130-åring firar sin födelsedag på fredag

Helsingborgs Hantverksförening har i 130 år värnat stadens småföretag med betoningen på hantverkare. Föreningen har under alla år drivit utvecklingen av utbildning av hantverkare och aktivt deltagit i projekt för att de som står långt från arbetsmarknaden ska ha möjlighet att kunna komma in. På fredag firar föreningen sin 130-årsdag och media bjuds in att närvara.

1887 var året då planspråket esperanto skapades, året då första numret av tidningen Arbetet utkom och året då emigrationen kulminerade – över en procent av Sveriges befolkning emigrerade. 1887 var också året då Helsingborgs Hantverksförening bildades. Då under namnet Helsingborgs Fabriks- och Handtverksförening.

Initiativtagaren Carl Boijsen hade varit ordförande i den hantverksförening som bildades i Helsingborg 1846, i samband med att skråväsendet avskaffades, och som lades ner på 1870-talet. I föreningens minnesskrift från 1937 står att läsa:

”På slutet av 1880-talet blåste det en företagsamhetens vind över Hälsingborg. Driftiga, energiska män fingo hand om stadens öden. Nya järnvägsförbindelser knötos med andra orter, norra hamnen anlades, nya industrier växte upp, handel och hantverk blomstrade.”

Redan efter några månader hade föreningen samlat 65 medlemmar och i juli året därpå kunde det första gesällbrevet delas ut till en repslagargesäll från Råå som efter sju års lärotid hade avlagt gesällprov. Att dela ut gesäll- och mästarbrev är fortfarande Helsingborgs Hantverksförenings uppgift. En gång om året sker gesällinvigningen under högtidliga former i Rådhuset.

Under åren har Hantverksföreningen också bland annat arrangerat hantverksmässor och verkat för att utöka och förbättra yrkesutbildningen. Under senare år har föreningen varit drivande i Hantverksjobb Skåne nordväst, ett projekt i Europeiska socialfondens regi där arbetslösa ungdomar i åldern 16–29 år har matchats till lärlingsjobb, meriter och kontakter på arbetsmarknaden.

Just nu är Helsingborgs Hantverksförening engagerad i kunskapsvalidering av nyanlända med hantverksbakgrund, för att korta deras utbildningstid och därmed vägen in till den svenska arbetsmarknaden.

På fredag kväll firar medlemmarna i Helsingborgs Hantverksförening 130-årsdagen med stort skaldjurskalas och underhållning i föreningens lokaler på Möllegränden 8. Media inbjuds att närvara. Föranmälan krävs.

- Våra medlemmar representerar många olika hantverksbranscher och alla brinner de för kunskap och kvalitet. Det är inte ofta så många skickliga yrkespersoner är samlade på en och samma plats i Skåne som kommer att ske på fredag kväll, kommenterar Helsingborgs Hantverksförenings ordförande Göran Öxell.

 

För frågor och anmälan till firandet:
Göran Öxell, ordförande Helsingborgs Hantverksförening, tel. 070-892 06 02, e-post: goran@prokonsult.se 

 

Helsingborgs Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Helsingborgs hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter. Helsingborgs Hantverksförening är ansluten till Hantverkarnas Riksorganisation. hantverksforeningenhbg.se 

Taggar:

Om oss

Hantverkarna är Sveriges näringslivsorganisation för hantverksföretag och hantverksföreningar. Vi är en partipolitisk obunden organisation som värnar hantverket och hantverkarna i hela landet. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket och hantverkarna ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande mellan våra medlemsgrupper. Tillsammans talar vi med en röst. Tillsammans är vi Hantverkarna. Hantverkarna samlar drygt 20 medlemsföreningar. Tillsammans representerar vi över 4000 hantverksföretagare från Sollefteå i norr till Hässleholm i söder.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är inte ofta så många skickliga yrkespersoner är samlade på en och samma plats i Skåne som kommer att ske på fredag kväll.
Göran Öxell, ordförande Helsingborgs Hantverksförening