”Skomakaren måste snabbare få återgå till sin läst.” Hantverkarnas VD Johan T Sterndal kommenterar höstbudgeten

Snickare och skräddare, murare och elektriker … Listan kan göras lång över de hantverkare som behövs för att kunna uppfylla regeringens visioner om lägre ungdomsarbetslöshet, effektiv etablering för nyanlända och inte minst ökat bostadsbyggande i samhällsbygget.

   - Att regeringen i sin budget skjuter till pengar till yrkesutbildning på såväl gymnasie- som eftergymnasial nivå är positivt, men det krävs mer för att för att göra det till en investering och inte bara en utgiftspost, säger Johan T Sterndal, VD för Hantverkarnas Riksorganisation och fortsätter:

   - Vi har länge kämpat för att eleverna på yrkesgymnasiet ska få möjlighet att välja bort allmänna ämnen till förmån för yrkesämnena, istället för att de behöver välja till ämnen. Därför är det glädjande att se att vårt förslag nu har antagits. För att göra eleverna än mer förberedda på arbetslivet och anställningsbara skulle jag också gärna se att yrkesgymnasiet görs fyraårigt.

Det är fortfarande långt till regeringens ambitiösa arbetslöshetsmål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020. En del av problemet är den omfattande missmatch som råder på arbetsmarknaden. Johan T Sterndal vill se en tidigare och mer omfattande validering av nyanländas yrkeskunskaper, så att skomakaren snabbare kan få återgå till sin läst.

   - Att det sitter fullt arbetsföra människor som inte får möjlighet att utföra sina yrken på många år för att deras kunskaper inte tas tillvara är en skam för Sverige, säger han. Processerna för hur, när och av vem validering utförs måste ändras i grunden. Det finns yrkesskolor där salar står tomma en stor del av tiden. Varför inte använda dem för validering?

Johan T Sterndal saknar reformer för att hjälpa de minsta företagen att bli konkurrenskraftiga och livaktiga. Subventionerade ”hittepå-jobb” snedvrider konkurrenskraften, då de minsta företagen inte uppfyller kraven för att komma ifråga för stöden. De kan därmed inte konkurrera med de företag som får väsentligt billigare arbetskraft.

   - En liten hantverksföretagare har inte anställda med personaloptioner. Vad han eller hon behöver är lägre administrativa kostnader och bättre förutsägbarhet i regeringens politik för att kunna bedriva sin verksamhet. Alla som kan jobba ska jobba. Men det ska löna sig både att jobba och att skapa jobb åt andra.

I regeringens höstbudget saknar han också incitamenten för en övergång till cirkulär ekonomi.

   - Hantverksföretagare är en förutsättning för att Sverige ska kunna få till stånd en cirkulär ekonomi. Många av våra medlemmar upplever de nya momssatserna på vissa mindre reparationer som infördes i början av året som både krångliga och tidsödande. Den sänkta momsen är bra för konsumenten, men den enskilde företagaren förlorar. Var det verkligen avsikten, frågar sig Johan T Sterndal och avslutar:

   - Sedan det senaste valet har vi vant oss vid budgetar som lämnar mycket att önska när det gäller förutsättningarna för att starta, driva och leva på ett litet hantverksföretag. Den här budgeten är tyvärr inget undantag.

För mer information kontakta:
Johan T Sterndal, VD Hantverkarnas riksorganisation, tel. 070-642 64 43, e-post: johan.sterndal@hantverkarna.se
Caroline Eriksson, kommunikationschef Hantverkarnas Riksorganisation, tel. 070-432 89 40, e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se

Taggar:

Om oss

Hantverkarna är Sveriges näringslivsorganisation för hantverksföretag och hantverksföreningar. Vi är en partipolitisk obunden organisation som värnar hantverket och hantverkarna i hela landet. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket och hantverkarna ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande mellan våra medlemsgrupper. Tillsammans talar vi med en röst. Tillsammans är vi Hantverkarna. Hantverkarna samlar drygt 20 medlemsföreningar. Tillsammans representerar vi över 4000 hantverksföretagare från Sollefteå i norr till Hässleholm i söder.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Att det sitter fullt arbetsföra människor som inte får möjlighet att utföra sina yrken på många år för att deras kunskaper inte tas tillvara är en skam för Sverige
Johan T Sterndal, VD för Hantverkarnas Riksorganisation